Under besöket fick de bland annat höra om hur DigitalWell Arena under tre år engagerat över 500 aktörer för att på olika sätt samverka kring digital hälsoinnovation och hur Compare skapar en plattform för techinnovation som sträcker sig över sektorsgränser.

– Jag tror att vi måste tänka på nya sätt kring hur vi med hjälp av innovation kan förändra system för att lösa våra stora samhällsutmaningar. Vi försöker lösa upp systemstrukturer för att få en utökad samverkan, där är Compare en möjliggörare, sa Magnus Bårdén, Managing Director för Compare och DigitalWell Arena.

Han passade också på att efterlysa en bättre koordinering av nationell innovationskapacitet, bland annat genom samverkan där regional spetskompetens tas tillvara. En bild som delades av Tobias Baudin, som sett många exempel på hur kommunerna ofta kämpar med att utveckla lösningar i egen regi.

Ny samarbetsyta för innovation

Ett exempel som presenterades för att skapa helt nya samarbetsytor var Compares efterfrågeaccelerator, där offentlig sektor tillsammans med innovativa bolag utvecklar digitala välfärdstjänster. Med Karlstads kommun som pilotkund har en första tjänst redan tagits fram som ska öka vårdpersonalens förståelse för personer med demens och andra former av kognitiv svikt. Flera bolag upphandlades initialt för att delta i processen, där utbildningsverktyget enkelt kan spridas vidare av det bolag som fick det slutlig avtalet.

– Jag tycker att det här visar att offentlig sektor kan vara innovationsdrivande, och att man inte behöver bedriva upphandling som man alltid har gjort, sa Linda Larsson, oppositionsråd i Karlstads kommun.

Erik Wästlund, Karlstads universitet, Elin Fouganthine, Lina Svensberg och Magnus Bårdén från Compare, Marie Johansson, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, tillsammans med S-delegationen Camilla Anglemark, Mikael Dahlqvist, Anders Tallgren, Linda Larsson och Tobias Baudin.

 

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss