Arbetsnamnet för satsningen är ”Railblox” och nyligen hölls en första workshop i Hagfors, där representanter för järnvägsmuseet och Hagfors kommun tillsammans med övriga aktörer brainstormade kring hur man kan knyta ihop spelvärlden med den fysiska miljön, samt vilka aktörer som kan tänkas ingå i satsningen.

– Det är såvitt vi vet första gången som Roblox används för att knyta samman den digitala och fysiska världen i syfte att attrahera besökare till en plats. Det känns väldigt spännande att Hagfors Järnvägsmuseum vågar testa nya innovativa metoder i sin utvecklingsresa, säger Pernilla Bredberg projektledare på Visit Värmland.

Spelvärld som lockar många låg- och mellanstadieelever

Roblox erbjuder spelarna en interaktiv spelmiljö där de kan besöka olika världar. Johan Rosén från Karlstad Makers och BloxCamp gav en bakgrund om grunderna i Roblox och hur barn och unga använder spelet idag. Roblox har också stort fokus på att spelaren ska kunna spela och umgås med sina vänner. Enligt publikationen ”Svenskarna och internet” har närmare sex av tio barn i låg- och mellanstadieåldern umgåtts med vänner i Roblox under 2022.


Anders Solberg och Johan Rosén under en workshop i Hagfors stadshus.

Genom att Hagfors järnvägsmuseum får stöttning via projektmedel kan Karlstad Makers vara med på hela resan, för att utveckla idén till ett mer färdigt koncept.

– Jag tycker att det här är ett utmärkt exempel på hur en kreativ entreprenör tillsammans med en kommun kan bidra till att skapa en helt ny upplevelse för ett besöksmål, säger Anders Solberg, Innovation Manager på Compare.

Verktyg för att väcka teknikintresse i skolan

På sikt ser Hagfors kommun dessutom möjligheter för att spelupplevelsen ska kunna bidra till ett ökat teknikintresse i skolan.

– Vi är väldigt stolta över att blivit utvalda för detta projekt och mycket nyfikna på hur vår värld kommer att knytas samman med Roblox-världen. Självklart ser vi många möjligheter att här kunna utveckla och prova aktiviteter, som barn och unga direkt kan ta del av och ge feed-back på. Det ska bli spännande att följa utvecklingen och att få välkomna fler till vårt museum – både digitalt och fysiskt, säger Tina Bergenbrink, Kulturchef Hagfors kommun.

Del av satsning på innovation i besöksnäringen

Satsningen är en del av projektet ”Innovationsarenor i besöksnäringen”, som syftar till att stärka attraktions- och konkurrenskraften i den värmländska besöksnäringen med fokus på digitalisering och en grön omställning.

Parallellt med arbetet i Hagfors pågår bland annat satsningar med att levandegöra det finländska kulturarvet i finnskogarna runt Mattila med hjälp av digital teknik, liksom en virtuell rundvandring på Selma Lagerlöfs Mårbacka.

Anders Solberg

Innovation Manager

+46 (0)73 529 14 62
anders.solberg@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss