Richard Hallgren är ny medarbetare på iBiz Solutions sedan 1 november och ett led i företagets målsättning att växa genom rekrytering av hög kompetens.

Richard kommer senast från YIT där han arbetade som integrationsarkitekt på global nivå. YIT erbjuder lösningar inom fastighetstekniska system, byggnation och industritjänster över ett projektets hela livscykel. De erbjuder tjänster i Norden, Baltikum, Ryssland och Centraleuropa.

”På YIT ansvarade jag för att integrera kringliggande system när vi bytte ut våra lokala ERP-system mot SAP. Under systemskiftet använde vi iBiz Solutions som den primära leverantören av integrationslösningar i Norge”, berättar Richard Hallgren.

Att Richard Hallgren rekryterades av iBiz Solutions var inte oväntat för någon av parterna. Richard som tidigare arbetat med flera av de anställda på iBiz Solutions har följt företaget från början och gillar bland annat företagets grundvärderingar. iBiz har också jobbat i olika projekt tillsammans med honom under merparten av hans anställning på YIT.

”Jag har varit intresserad av iBiz en längre tid och genom att flera av mina gamla kollegor jobbar här har jag följt företaget. Jag gillar att iBiz verkligen bryr sig om medarbetarna och inte enbart ser dem som resurser, vilket kan vara ett problem hos konsultjättarna. Jag tycker också att de har mycket intressanta kunder och uppdrag att jobba med.”

På iBiz Solutions är Richard anställd främst som konsult med specialisering på integrationsarkitektur, men också som produktansvarig för den egenutvecklade kommersiella produkten BizMon. BizMon är ett verktyg för att övervaka integrationslösningar, vilket är något av en brist i integrationsplattformen BizTalk i dag. iBiz använder verktyget internt för att proaktivt hitta fel i integrationslösningarna hos sina supportkunder. Det innebär att man ofta kan åtgärda felen innan kunden ens hinner upptäcka dem.

”Vi får 10-20 förfrågningar i veckan från stora aktörer runt om i världen som är intresserade av att testa BizMon”, berättar Richard Hallgren.

”För oss är Richard något av en drömrekrytering”, berättar Caj Rollny, konsultchef på iBiz Solutions. ”Genom rekryteringen av Richard ser vi förbättrade möjligheter att växa som organisation och därmed kunna ta större projektåtaganden. Richard är mycket omtyckt både bland medarbetarna och hos kunderna. Jag tror Richard kan ge oss en positiv effekt både på marknaden och på rekryteringsfronten.”

”Vi vill kunna erbjuda våra kunder spetskompetens och det är något Richard levererar både kompetens- och konsultmässigt”, avlutar Mika Vikman, VD för iBiz Solutions.