Relacom har fått uppdraget att bygga den andra etappen av Eda kommuns stamfibernät. I etapp två är det cirka åtta mil fiber som ska placeras i marken. Med den första etappen som Relacom också utförde, är den totala sträckan över tio mil. För invånarna i Eda kommun är fibernätet en nödvändighet för fortsatt utveckling och möjlighet till exempelvis distansarbete.

”Under byggnationen kommer vi att passera 11 fiberföreningar i Eda kommun. Det är stora ytor som ska täckas in och vi har redan nu fått indikationer på att det kan tillkomma ytterligare två till tre mil fiberkanalisation”, säger Anders Eriksson, kundansvarig på Relacom.

Jan Hellström, bredbandssamordnare i Eda kommun, förklarar att det här projektet har stor betydelse för kommunen och dess invånare:

”Skall glesbygden ha en chans att överleva är det nödvändigt att invånare, näringsliv och offentlig verksamhet har tillgång till höghastighetsnät, precis som i större städer. Först då kan vi börja realisera begreppet ”distansarbete” på ett helt annat sätt. I Eda kommun är det många invånare som har sitt arbete i Oslo och de skulle kunna verka hemifrån i större utsträckning än nu. I och med att etapp två nu påbörjas tar vi ett kliv framåt i det här arbetet”, säger Jan Hellström.

Ordervärdet i etapp två beräknas till 9,2 MSEK. Byggstart sker omgående och arbetet kommer huvudsakligen ske med hjälp av plöjning. I känsliga områden (vattendrag, järnvägar och större trafikleder) kommer styrbar precisionsborrning att användas.

OneCo Networks AB
Knud Dahls väg 1
65230, Karlstad

+46 (0)70- 659 20 20

kundcenter@se.relacom.com

https://www.relacom.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss