Den 21 september var det dags för den årliga IT-middagen med Snits. Temat var rekrytering och närmare 100 IT-studenter fick möta ett 20-tal representanter från Compare-företagen. Men vad är det som är viktigt för de blivande arbetstagarna? Och stämmer det överens med vad branschen har att erbjuda? Frågor som besvarades under IT-middagen.

IT-middagen är en möjlighet för studenter att träffa företag i branschen och etablera kontakter i näringslivet under studietiden, samt förhoppningsvis hitta ett bra och intressant jobb i Värmland när man tagit sin examen. IT-middagen arrangeras av samverkansgruppen Snits och temat för året var rekrytering. Och rekryteringsbehovet inom IT-branschen är stort, IT-studenter har därmed goda möjligheter att hitta bra och intressanta jobb efter studierna i Värmland.

”Möjligheter till utveckling, öppenhet och varierande arbetsuppgifter”

Innan det var dags för mingel och middag så fick studenterna bland annat höra både studenter och företagsrepresentanter prata om vad som är viktigt när det kommer till rekrytering. Bilden som tre av studenterna målade upp angående önskemål om sina kommande arbetsgivare är att det ska finnas goda möjligheter till utveckling, att det råder öppenhet på arbetsplatsen och att arbetsuppgifterna är varierande.

 – Absolut viktigast för mig är en öppen miljö. Det ska vara högt i tak och en öppen omgivning där man har möjlighet att reflektera tillsammans oavsett vilken nivå man befinner sig på, sa Malin Sannerstedt, student på programmet IT-design, Affärssystem och ekonomi.

 – För mig känns det viktigt med möjlighet att få utvecklas vidare och vara med och påverka. Det är också viktigt att jobbet inte bara blir jobb utan att det är något man ser fram emot, sa Tobias Bernström, student på masterprogrammet i Informatik.

Stort rekryteringsbehov hos värmländska IT-företag

Compare är en klusterorganisation bestående av cirka 100 ICT-företag i Värmland. I en undersökning under 2016 uppgav intressentföretagen att det finns ett rekryteringsbehov på cirka 500 personer. Tieto är ett av de 100 intressentföretagen och en av de stora arbetsgivarna i regionen, de har varit offensiva i sitt rekryteringsarbete och satsat på att arbeta tillsammans med rekryteringsföretag.  

 – Vi har jobbat mycket med rekryteringsföretag. Vi hyr in någon på sex månader och om det känns bra så övergår det sen i en anställning. Jag rekommenderar er studenter att ha kontakt med rekryteringsföretagen. De har bra koll på vad vi behöver, berättade Johnny Kristiansson, företagsrepresentant från Tieto. Hos oss är det viktigt att de anställda har ett eget driv, vågar ifrågasätta, ta egna initiativ och inte vara rädda för att göra fel. Fel gör man och det kan utveckla en och driva verksamheten framåt.

Snits, Samverkan Näringsliv och IT-studenter är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet. Snits ordnar studiebesök, gästföreläsningar, lunchmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid universitet.

Snitsgruppen består av representanter från lokala IT-företag, Compare, avdelningarna för Datavetenskap och Informatik vid Karlstads universitet samt studentföreningen LINDA.