Rejlers har tecknat ett avtal med det finska stamnätsföretaget Fingrid. Avtalet omfattar tekniska konsulttjänster inom energimätning. Värdet på avtalet är 1,4 miljoner euro.

Omkring 3,5 miljoner mätvärden samlas in och överförs dagligen i det nationella stamnätet i Finland. Genom Rejlers kompetens och en välutvecklad lösning för insamling och kvalitetssäkring av mätvärden förbättras Fingrids möjlighet att analysera leveranssäkerhet och störningar.

Avtalet sträcker sig från 2014 – 2018 med en option på ytterligare två år.

Fingrid är ett finskt stamnätsbolag som ansvarar för elöverföringen i stamnätet. De överför el från producenterna till distributionsnäts- och industriföretag.

Rejlers
Bergendorffsgatan 5B
65216, Karlstad

+46 (0)771 78 00 00

maria.ahlberg@rejlers.se

https://www.rejlers.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss