Rejlers har anlitats av SpiralTrans i Leksand som utvecklar ett system för optisk sopsortering. Uppdraget är värt 3,5 miljoner kronor.

SpiralTrans har ett patenterat system för optisk sopsortering där soppåsar på ett enkelt sätt sorteras så de kan behandlas vidare. Rejlers uppdrag åt SpiralTrans är en totalentreprenad som omfattar både konstruktion, programmering, leverans av apparatskåp, elinstallation och driftsättning av ett system som ska levereras till Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR. Systemet ska användas i en anläggning placerad i Moskogen strax utanför Kalmar.

SpiralTrans sorteringssystem för avfall i olikfärgade påsar kallas Bagtronic. Systemet byggs i moduler och kan på ett enkelt sätt anpassas till befintliga lokaler och de mängder som ska sorteras. Systemet bygger på att avfall källsorteras i olikfärgade påsar. Påsarna läggs i en och samma soptunna som töms av en ordinär sopbil. Sopbilen transporterar sedan avfallet till en anläggning där det separeras med hjälp av optisk sortering efter färg och kan behandlas vidare.

Rejlers
Bergendorffsgatan 5B
65216, Karlstad

+46 (0)771 78 00 00

maria.ahlberg@rejlers.se

https://www.rejlers.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss