Redstone och Veriscan Security har tecknat ett långsiktigt och omfattande avtal där Veriscan Securitys produktportfölj outsourcas till Redstone. ”Denna affär visar ännu en gång hur Compare-företag kan samarbeta på det lokala planet för att bättre möta den globala marknaden”, säger Jonas Wahrolin på Redstone.

”Veriscan Security har som ambition att bli ett snabbare, mer kundfokuserat och globalt företag. Avtalet möjliggör en ökad anpassningsförmåga och flexibilitet vad gäller kostnader, resurser och kompetenser för Verisan Security,” berättar Lorentz Lundmark, ansvarig för personalfrågor på Veriscan Security.

”Samarbetet bidrar till ökad kostnadseffektivitet och kvalitet av IT-tjänster och mjukvaruutveckling. Vi har tidigare erfarenhet av Redstone och känner oss väldigt trygga i denna uppgörelse,” säger Jan Branzell, VD på Veriscan Security. ”Långsiktigt säkerställer vi nu fortsatt hög kvalitet av den egna produktportföljen och säkrar tillgången till rätt färdigheter och kompetenser som understödjer vårt kunderbjudande.”
 
”Redstone har omfattande erfarenhet kring denna typ av mjukvaruprodukter inom säkerhetsområdet som Veriscan Security jobbat på under många år,” berättar Jonas Wahrolin, lösningsarkitekt på Redstone. ”Vi är mycket glada att vi nu fått förtroendet att förvalta och utveckla mjukvaruverktygen som stödjer Veriscan Security:s säkerhetsmätningar, kontinutetsplanering och rating-processer. Affären ligger helt i linje med Redstone:s målsättning för området för outsourcing och konsulting där vi kontinuerligt bygger fler och starkare relationer med olika partners.”

Veriscan Security erbjuder rådgivning och verifiering av informationssäkerhet samt även kvalificerade tekniktjänster och utbildning inom området. För verifiering av en organisations informationssäkerhet arbetar Veriscan Security och licenspartners med Veriscan Rating, en unik metod att mäta informationssäkerhet på olika nivåer. Kunder är större organisationer inom privat och offentlig sektor. Läs mer om Veriscan Security här: http://www.veriscan.se

Redstone består av ett team med webbexperter och systemarkitekter som huvudsakligen jobbar med design, utveckling, integration och verifikation. Läs mer om Redstone här: http://www.redstone.eu

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss