Karlstadbaserade företaget Redstone lanserar nya gratistjänsten MinaProjekt.se – en webbplats för att dela projektinformation.

MinaProjekt.se är projektplatsen som ger användarna fri tillgång till informationsverktyg för att samarbeta, kommunicera och dokumentera. Tjänsten är helt öppen för företag, organisationer, föreningar och privatpersoner. Den finansieras genom reklam.

Webbplatsen har de senaste månaderna varit tillgänglig för en begränsad grupp testanvändare. Det här för att skapa en stabil grund och identifiera hur en normalanvändare jobbar med tjänsten. Nu tar Redstone nästa steg och släpper MinaProjekt.se som publik beta-tjänst vilket gör det möjligt för alla att använda webbplatsen helt utan kostnad. Redstone kommer även fortsättningsvis lyssna på användargruppen och mottar tacksamt åsikter om funktioner som saknas eller annan återkoppling. Redstone garanterar även driften av tjänsten.

”All kommunikation som sker mellan din dator och MinaProjekt.se krypteras. Det är alltså mycket svårt för en utomstående att avlyssna vad du väljer att använda MinaProjekt.se till. Vi har ett stort fokus på att användaren ska känna förtroende för MinaProjekt.se ur ett säkerhetsperspektiv” säger Mikael Björkegren, produktansvarig för MinaProjekt.se på Redstone.

Alla människor ingår i olika grupper av något slag. Det kan vara formella eller informella. Större eller mindre projekt. I de allra flesta fallen finns behov att utbyta information mellan gruppens deltagare på ett eller annat sätt. Det kan ibland göras muntligt men i många fall vill man dela information till hela gruppen samt tillgängliggöra informationen över tid. Man vill dela bilder eller andra dokument (ppt, doc, xls osv). Det är även viktigt att obehöriga inte ska kunna få ta del av konfidentiell information. MinaProjekt.se passar för alla grupper, tex:
• Interna projekt på jobbet
• Intranät på företaget
• Projektgruppen med externa kunder och partners på företaget
• En skolklass eller universitetskurs
• Bostadsrättsföreningen, Sommarstugeföreningen
• Föräldragruppen
• Fotbollsklubben, Innebandyföreningen
• Familjen, Privat dagbok/portfolio
Det är egentligen helt upp till användare vad man väljer att använda MinaProjekt.se till.

”Vi på Redstone arbetar mestadels som IT-konsulter och har jobbat i en mängd olika kundprojekt genom åren. Vi har i återkommande projekt sett ett stort behov av att dela information inom en temporär grupp på ett enkelt och säkert sätt. Det finns naturligtvis en uppsjö med konkurrenter för att lösa detta problem, varav de flesta tar betalt på ett eller annat sätt. Vi har hos olika kunder provat många av dessa verktyg men i våra ögon lider dessa IT-stöd av en mängd olika brister. Vi har därför valt att koncentrera de absolut viktigaste kärnfunktionerna i modern webbkommunikation och förpackat det i MinaProjekt.se” säger Jonas Wahrolin marknadsansvarig på Redstone.

Inom Redstone har man nyttjat MinaProjekt.se sedan lång tid tillbaka. Dels för företagsinterna behov men även i mer privata former. Nu ser man även att andra människor utanför Redstone har liknande kommunikationsbehov och väljer därför att öppna upp tjänsten för allmänheten.

”Vi gör inget anspråk på att vara den största projektplatsen eller ha de flesta funktionerna. Vi fokuserar istället på att de funktioner vi har ska fungera med så låg tröskel som möjligt samt att det mesta ska vara gratis för användaren. Vi nöjer oss däremot inte med det här. Dels fortsätter vi att släppa nya funktioner kontinuerligt. Dels planerar vi även att släppa ett mer företagsanpassat medlemskap under sommaren 2009 till MinaProjekt.se; där företag till en låg kostnad kan få utökat lagringsutrymme, utökat organisationsstöd, reklamfritt för sina användare samt bättre support” säger Jonas Wahrolin.

Redstone
Kungsgatan 12
65224, Karlstad

+46 (0)54- 77 77 480

sales@redstone.eu

http://www.redstone.eu/