”PETreCAN heter kundprojektet som har stort fokus hos Redstone för närvarande”, berättar Niklas Björkegren, lösningsarkitekt på Redstone. Det handlar om att utveckla ett modernt pantsystem som kan införas i butiker eller på andra ställen där det finns krav att hantera returburkar.

Projektet är ett lyckat samarbete med flera framgångsrika värmländska företag – Peter Nilsson (Styronic Automation), Greger Olsson (Redstone), Stefan Brunzell (S Brunzell Engineering), Torbjörn Skalare (Push & Win) och Niklas Björkegren (Redstone)

Lösningen baseras på ett patent som Push & Win AB i Filipstad tagit fram.

”Panthanteringen av tomburkar och flaskor för kunder, butiksägare och butikspersonal kommer att förbättras avsevärt”, berättar Torbjörn Skalare, projektägare hos Push & Win. ”I denna konstellation med partners har vi hittat en framgångsrik mylla med idéer och vilja. Samarbetet består av flera specialistkompetenser där Redstone levererar mjukvarulösningar i tätt samarbete med våra elektronik- och mekanikkonsulter”.

”Styronic Automation AB och S Brunzell Engineering AB har varit ansvariga för att leverera elektronik och mekanik för projektet”, säger Stefan Brunzell på S Brunzell Engineering. Det handlar om olika typer av styrkort, matning och mekaniska lösningar.

”Det är andra utmaningar vi ställs inför vid denna typ av projekt jämfört med webbaserade lösningar som vi ofta gör”, berättar Greger Olsson, lösningsarkitekt på Redstone. ”Bland annat har vi fått utveckla en så kallad Computer Vision-lösning för att analysera förpackningar i realtid, tillsammans med olika styrprogram för maskinens delar. Computer Vision, maskininlärning, och automatisering är intressanta områden på frammarsch så det har varit roligt att vara med i ett konkret projekt där dessa teknologier appliceras.”

”Som ansvarig för vissa delar inom elektronik och styrkort imponeras man av hur effektivt projektet varit när alla bidrar med sina specialistområden”, säger Peter Nilsson på Styronic Automation. ”Det har verkligen varit kul att jobba så tätt ihop som vi gör nu”.

”Det är förstås ett spännande projekt där Redstone återigen samarbetar med flera framgångsrika värmländska företag, och extra roligt att vi får vara med på ett sådant hårdvarunära projekt denna gång där vi kan visa vad vi kan,” säger Jonas Wahrolin, Redstone. 

Torbjörn Skalare och Stefan Brunzell bygger i ordning en prototyp inför demo.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss