Redpill Linpro har tecknat ett generellt ramavtal med en av världens största telekomleverantörer avseende tjänster runt öppen källkod (Open Source Software). Avtalet omfattar support för teknologiplattformar samt stöd vid utveckling och drift. Utbildning inom respektive teknologi omfattas även i avtalet. Avtalet är globalt och alla kundens bolag kan därmed avropa produkter och tjänster från det.

”Vi är både glada och stolta,” säger Anders Liling, VD på Redpill Linpro. ”Diskussionen har pågått under en längre tid och att bli utvalda inom detta område är inget annat än en stor ära”.

Ett första avrop, under ramavtalet som omfattande PostgreSQL-tjänster på global nivå, är redan klart.

”Kunden har sedan en tid en strategi för att utöka användningen av öppen källkod i sin leverans” säger Anders Liling. ”Bakgrunden är att de vill bli ännu bättre avseende produkter och tjänster och det till konkurrenskraftiga priser. För att nå målet blir öppen källkod en viktig del i deras strategi” säger Anders Liling vidare . ”Att säkerställa spetskompetens inom dessa områden är ett krav för att de ska kunna nå målen och detta ramavtal är en betydelsefull del av den strategin”

”Avtalet är ännu ett tecken på att utvecklingen inom öppen källkod drivs allt mer av kraven på att anpassa teknologier till verksamhetens och kundernas krav på att hantera förändringstakt och tillväxt, utan att vara bunden av produktplattformar som är oflexibla och därmed skapar inlåsning” säger Anders Liling vidare.

Ett faktum som analysbolaget Black Duck underströk i sin senaste undersökning avseende Open Source ”The State Of Open Source Software” >>