Redpill Linpro Group, Nordens ledande bolag inom open source, har fått nya ägare. Neqstgruppen är sedan 18 september huvudägare i Redpill Linpro och Varnish Software. Den tidigare ägaren, Sjätte AP-fonden, har i sin tur gått in som investerare i Neqst och har fortsatta stora intressen i bolagen, men nu i en indirekt ägarroll.”Neqst fick upp ögonen för Redpill Linpro för nästan två år sedan och såg omgående potentialen i bolaget”, säger Erik Fröberg hos Neqst. Sedan dess har diskussioner förts med management och aktieägare avseende framtida strategier och bolagets framtid med ny ägare.

Bakom Neqst finns, förutom Erik Fröberg och Jonas Fredriksson, ett antal entreprenörsfamiljer som har varit mycket framgångsrika inom IT-branschen under de senaste 30 åren. ”Vi är övertygade om att vår samlade kompetens och nätverk kommer att medföra att Redpill Linpro och Varnish Software kommer att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt” säger Erik Fröberg.

Den framtida strategin för bolagen är att Redpill Linpro fortsätter att utveckla och expandera sina framgångsrika erbjudanden och koncept inom open source i Norden, samt att tillhandahålla kostnadseffektiva, trygga och högkvalitativa tjänster till befintliga och nya kunder.

Parallellt ska Varnish Software fortsätta sin globala expansion. ”2013 är så här långt ett fantastiskt bra år för Varnish Software. Vi har vunnit en rad erkännanden, från markanden och analytiker, och har nu ordentlig medvind i försäljningen, inte minst i USA, som är en nyckelmarkand för oss. Med en ny aktiv ägare kommer vi kunna göra det här ännu bättre”, säger Lars Larsson, VD för Varnish Software.

”Vi på Redpill Linpro och på Varnish Software är väldigt glada att vi har fått in en resursstark ägare med samma engagemang som vi själva har runt open source och de fördelar som det ger för våra kunder” säger Anders Liling, VD för Redpill Linpro. ”Våra koncept och erbjudanden har sprungit ur alla våra medarbetares engagemang, energi, kompetens och vilja att bevisa för omvärlden att vi har ett bättre alternativ att erbjuda än den ’stängda världens’. Nu har vi fått en möjlighet att ta Redpill Linpro och Varnish Software in i en ny spännande framtid – och nå nästa nivå”