Redpill Linpro har fått förnyat förtroende av Brottsförebyggande Rådet (Brå) som strategisk partner för kompetensförsörjning kring Open Source samt projekten FUR och Räls på myndigheten. Räls och FUR är delar av det stora RIF (Rättsväsendets informationsförsörjning) samarbetsprojektet som förutom Brå bland annat inkluderar Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket .

Redpill Linpro ska under avtalstiden om potentiellt 4 år leverera kompetens inom områden som projektledning, arkitektur, kravhantering, systemutveckling och databasadministration.

Redpill Linpro har sedan 2010 varit leverantör av liknande tjänster till Brå och den nya tilldelningen av avtal för en period om upp till 4 år innebär att Brå förnyar detta åtagande. Avtalet har ett potentiellt värde om 40-60 MSEK beroende på myndighetens behov under avtalsperioden. Avropet görs inom avtalsområdet Öppna Programvaror och Tjänster 2010 som Redpill Linpro har med Kammarkollegiet.

”Vi är glada att kunna fortsätta samarbetet med Redpill Linpro. Under de senaste 4 åren har vi utvecklat ett bra samarbete där Redpill Linpro alltid kunnat förse oss med rätt kompetens när vi efterfrågat det. Vi känner oss som en prioriterad kund och i samarbetet med Redpill Linpro har vi en partner som kan förse oss med all den kompetens vi behöver för att bedriva stora projekt som FUR och Räls. Vi vet även att Redpill Linpro kan erbjuda expertkompetens samt support och utbildning på den Open Source plattform baserad på JBoss och PostgreSQL som vi använder i dessa projekt.”, säger Mikael Hänström, tf IT-chef, Brå.

Redpill Linpro erbjuder egna konsulter till Brå, men samarbetar även med ett nätverk av underkonsulter för att kunna erbjuda rätt kompetens vid rätt tidpunkt.

”Vi är stolta och glada över att ha vunnit ett förnyat förtroende av Brå att verka som deras strategiska partner för kompetensförsörjning vid utveckling av systemstöd för viktiga verksamhetsprojekt. Tilldelningen av ramavtalet visar att det lönat sig att satsa på att leverera en hög kompetens inom varje delområde, men också vikten av att kunna vara en helhetsleverantör som inte bara kan erbjuda duktiga resurskonsulter, utan också expertkompetens och tjänster som support och utbildning på verksamhetskritiska Open Source lösningar. Samarbetet med Brå har bevisat att Redpill Linpro är den helhetsleverantör av strategisk kompetensförsörjning som vi vill vara”, säger Anders Liling, vd på Redpill Linpro.

Redpill Linpro är majoritetsägare i och partner till Varnish Software. Redpill Linpro är också Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open Source. Företaget erbjuder rådgivning, utvecklingstjänster, utbildning, support, applikationsförvaltning och drift för produkter baserade på fri programvara, från infrastruktur, databaser, mellanprogram och affärssystem till kundanpassade lösningar baserade på Open Source-komponenter. Med en stab som för närvarande uppgår till cirka 180 kan Redpill Linpro leverera tjänster av hög kvalitet för affärskritiska lösningar till kunder i hela Norden. Företagets kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg, Karlstad och Stavanger samarbetar för att försäkra att kunderna erbjuds de bästa tjänsterna, oavsett var de befinner sig. För mer information: www.redpill-linpro.com

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Sprider kunskap om brottslighet: En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att brott sker. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Brås målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt medier och allmänhet. Brå har funnits sedan 1974 och leds av generaldirektören Erik Wennerström. För mer information: www.bra.se/