Redpill Linpro etablerar ett nytt datacenter i den nya miljövänliga anläggning på Sätterstrand Business Park som nu invigts av Hammarö kommun.

Redpill Linpro har sedan tidigare två datacenter och har under lång tid levererat affärs- och verksamhetskritiska driftstjänster åt ett flertal stora kunder i och utanför Skandinavien.

”Det är ett strategiskt beslut att etablera ett nytt datacenter i den nya anläggningen – det är en långsiktig lösning som är nödvändig för att möta den ökande efterfrågan på miljövänlig datadrift”, säger Anders Liling, koncernchef för Redpill Linpro.

”Eftersom den samlade datadriften i världen har större miljöpåverkan än till exempel hela den globala flygindustrin är det av stor vikt för oss att bidra där vi kan, det vill säga leverera så energieffektivt som möjligt. Vi kommer att växa i det nya datacentret successivt och erbjuda befintliga kunder möjligheter att flytta sina miljöer. Dessutom tror vi att de nya molntjänster, som vi för närvarande utvecklar, kommer att bli ännu mer attraktiva som gröna”, säger Anders Liling.

”Vi är mycket glada att Redpill Linpro flyttar in hos oss. Vår miljö lämpar sig utmärkt för den typ av verksamhet som de bedriver, inte minst med tanke på att de har ansvar för driften av några av Nordens största sajter i mediabranschen. Att de dessutom har lokal närvaro med kontor i Karlstad gör naturligtvis att det känns ännu bättre”, säger Staffan Barrefors, tf VD Sätterstrand Business Park.

I torsdags (25 februari) invigdes ett nytt datacenter i Hammarö med det av kommunen bildade bolaget Sätterstrand Business Park AB, som ansvarar för utveckling av näringslivsverksamheten på området. Anläggningen är ett av resultaten i ett projekt kring miljö, förnyelsebar energi samt energieffektivisering och IT-miljön som beskrivs av Hammarö kommun som ”en av världens grönaste”.

Fredrik Svensson

Regionchef Karlstad och Göteborg

+46 70-603 36 35
fredrik.svensson@redpill-linpro.com

Redpill Linpro
Drottninggatan 6
65224, Karlstad

+46 (0) 54 15 09 40

sales.se@redpill-linpro.com

https://www.redpill-linpro.com/