Syftet är att genom stärkta resurser för individen öka självständigheten och med detta, möjligheten att vara mer delaktig i samhället.

I ett led att uppnå detta har Vitalis i samarbete med SKL, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet nu tagit fram utmärkelsen för Sveriges eHälsokommun. På Vitalis (Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg) i Göteborg utsågs under tisdagen Sveriges eHälsokommun 2018 och vinnaren blev Rättvik kommun med följande motivering:

”Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för människor med funktionsnedsättning. En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och medarbetare. En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling.
För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet”.

Region Värmland har identifierat digitalisering av välfärdstjänster som ett av regionens prioriterade utvecklingsområden. Med siktet inställt på vision e-hälsa 2025, har en plan för digitalisering påbörjats i Karlstad under 2018. Syftet att utveckla en smartare välfärd för Karlstadborna.

Du kan läsa mer om hur Rättvik kommun jobbar med e-hälsa här.