I nära samarbete med kunder arbetar Prevas med att effektivisera och förbättra underhåll. En ny order på Prevas underhållslösning Infor EAM har tagits emot från Quintus Technologies. Leverans sker i slutet av 2016.

Quintus Technologies, med huvudkontor i Västerås, är världsledande inom högtrycksbearbetning och har specialiserat sig på utveckling, tillverkning, installation och support av högtrycksutrustning för plåtformning, kompaktering av avancerade metalliska material och tillverkning av systemkritiska komponenter. För att skapa bättre förutsättningar till en lönsam och hållbar utveckling investerar Quintus i ett modernt, webbaserat och effektivt underhållsverktyg för sin eftermarknad. Prevas ska i nära samarbete med kunden leverera en underhållslösning som stärker proaktivt underhåll, minskar stopptider i produktionen, ger bättre underlag för planering och reservdelshantering samt utökad kvalitetskontroll för certifikat och andra styrande regelverk i produktionen.

– När vi deltog på Prevas Produktivitetsdag och där lyssnade på ett av föredragen från en av deras kunder angående förebyggande underhåll fick vi upp ögonen för en mycket intressant lösning. Våra högtryckpressar finns levererade till kunder runt om i hela världen till många olika branscher. Det är en utmaning att säkerställa att vi och kunden får ut det optimala av anläggningarna. Här blir Prevas lösning en viktig pusselbit i det arbetet, säger Hans Nilsson chef för Life Cycle Management på Quintus Technologies. 

Quintus är sedan många år redan kund till Prevas inom industriell IT och automationslösningar. Uppdraget har föregåtts av ett antal möten, workshopar och avstämningar. 

– Vi ser en stor potential för ökad tillväxt och lönsamhet hos våra kunder genom att effektivisera och förbättra underhåll. Förutom att få koll på sin verksamhet ger en effektiv underhållslösning även utökade möjligheter till att erbjuda service, support och reservdelshantering där nya affärsmodeller kan skapas, säger Magnus Windhede ansvarig för EAM expertcenter på Prevas. 

Infor EAM utvecklas av Infor Global Solutions och ingår i en portfölj med världsledande lösningar för industrimarknaden. Systemet är ett av världens mest använda service- och underhållssystem inom offentlig och privat sektor över hela världen, och det levereras på den nordiska marknaden av Prevas.

För ytterligare information, kontakta 

Magnus Windhede, Center of Excellence Manager EAM, Prevas AB
E-mail: magnus.windhede@prevas.se, Tel.: +46 54 14 74 74

Peter Karlsson, Senior Sales Manager, Prevas AB
E-mail: peter.klarsson@prevas.se, Tel.: +46 21 360 19 37, Mobil: +46 70 399 00 01

Erik Rosén, Communications, Quintus Technologies AB
E-mail: erik.rosen@quintusteam.com, Tel.: +46 21 32 70 00

Om Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas
Regementsgatan 21B
65119, Karlstad

+46 54 14 7424

johan.lindqvist@prevas.se

http://www.prevas.se/