WestNordic – ett IT-konsultbolag med sju anställda i Karlstad som är specialiserade på beslutsstöd med QlikView – har nu blivit ett Compare-företag.

Företagets VD Sigvid Andersson (bilden) pekar på tre anledningar: ”Vi vill samarbete med fler Compare-företag, vi vill dra nytta av satsningen på Norge-marknaden och vi har förstått styrkan med att vara ett Compare-företagen när det gäller rekrytering”.

WestNordic startades 2007 och har flera gånger fått priser – bland annat som QlikView Nordic Partner Rookie of the Year 2008 och Almis Företagspartners tillväxtliga 2011 i Värmland.

”Det började redan våren 2006 då QlikView sökte en partner i Värmland”, berättar Sigvid Andersson som tillsammans med Eloisa Westerlund kontaktade QliktTech för ett förutsättningslöst möte. ”Vi blev QlikView-partners i september 2006 och Eloisa utvecklade vår första QlikView-applikationen för Bäckhammars pappersbruk”.

WestNordic Provider AB bildades i februari 2007 och tre månader senare anställdes de första konsulterna. Sedan dess har WestNordic växt stadigt med både nya kunder och medarbetare. Hösten 2012 flyttade Eloisa Westerlund tillbaka till sin hemstad Los Angeles i USA och i samband med det tog Sigvid Anderson över hela ägandet i WestNordic.

”Vår position i Värmland är stark samtidigt som vi stadigt ökar våra affärer hos kunder utanför Värmland – och det gäller uppdrag hos både svenska och norska kunder”, förklarar Sigvid Andersson som har en offensiv tillväxtstrategi för företaget: ”Vi ska växa organiskt med målet att bli bäst i Norden på QlikView”.

Vill samarbeta: För att nå dit vill WestNordic samarbeta med andra företag för att uppnå synergier för alla parter – samarbetspartners, deras kunder och WestNordic.

”Vi har redan idag ett bra samarbete med bland annat InPort, Stamford och Ekonomikompetens i Karlstad – men vi vill gärna samarbeta med fler Compare-företag där vi kan komplettera varandra i gemensamma kunderbjudanden”, säger Sigvid Andersson.

Vill växa i Norge: WestNordic ser en stor potential i den norska marknaden: ”Om tre år ska vi vara en stor aktör på marknaden i östra Norge”, heter det i företagets vision.

”Vi har redan ett eget kontor och dotterbolag i Oslo – men vi vet att det krävs mycket mer för att lyckas på den norska marknaden”, förklarar Sigvid Andersson som hoppas kunna dra nytta av Compares satsningar på Norge-marknaden.

Behöver rekrytera: WestNordic har idag sju medarbetare: ”Om tre år ska vi ha minst 15 medarbetare som varje dag gör våra kunder mer konkurrenskraftiga”.

”Det stora problemet för oss är att hitta kvalificerade konsulter med rätt kompetens inom såväl IT som verksamheterna vi verkar inom”, säger Sigvid Andersson och beskriver företagets kompetensnivå som ”Formel 1-klass inom IT” eftersom det tar 3-4 år innan man blir en bra QlikView-konsult.

Rekryteringen av Pär Stjernberg (bilden) som ny konsult på WestNordic i höstas fick Sigvid Andersson att förstå vikten av att vara ett Compare-företag.

Pär Stjernberg är civilingenjör i teknisk fysik, doktor i teoretisk fysik och arbetade på Nordea i Stockholm med finansiell riskanalys och värdering av finansiella instrument. Som värmlänning längtade han hem och började leta lämpliga jobb på Compare-webben. Efter många turer och av en slump kom han i kontakt med WestNordic – och fick jobb direkt.

”Hade vi varit med i Compare hade vi hittat varandra mycket tidigare”, konstaterar Sigvid Andersson som nu hoppas på fler rekryteringar via Compare: ”Nu har vi verkligen förstått vikten och värdet av att vara ett Compare-företag – vi syns i ett sammanhang och det stärker våra möjligheter till samverkan med kunder, andra företag och nya medarbetare”.

QlikView är ett analysverktyg för beslutsstöd (Business Intelligence) som presenterar information på ett begripligare sätt. Användarna kan själva ändra frågornas urval och ser svaren direkt i diagram och tabeller. Information kan hämtas från en eller flera datakällor, som affärssystem, personalsystem, tidsystem, produktionssystem, Excel, webbsidor etc. Trots stora datamängder, går det snabbt att få fram önskad information. Enkelt att använda är främsta orsaken att QlikView är snabbast växande analysverktyget i världen. Att det dessutom går snabbt att bygga nya tillämpningar, gör QlikView ännu populärare jämfört med traditionella lösningar.

Användare kan med QlikView:

  • Enklare se trender och göra nya upptäckter för bättre beslutsfattande;
  • Själv ställa frågor och få ny kunskap på egen hand eller i grupp;
  • Själv söka i allt data för att få överblick – skriva in ett ord i QlikViews sökruta och få snabbt svar som visar förhållanden i dina data;
  • Slippa gå till IT-avdelningen eller företagets analytiker för nya frågor eller rapporter;
  • Enkelt gränssnitt för dator, surfplatta och mobil förenklar beslut var och när som helst;
  • Enklare att samarbeta, analysera och fatta beslut på samma information.

Controller kan med QlikView:

  • Slippa allt jobb med att manuellt skapa frågor och sammanställa rapporter i Excel;
  • Konsolidera data från flera källor och leverera en komplett informationsbild till affärsanvändarna;
  • Behålla fokus på datasäkerhet.

ViewBase Solutions
Våxnäsgatan 2
65340, Karlstad

+46 (0)73- 076 54 00

sigvid.andersson@westnordic.se

http://www.viewbase.se/