När Karlstadföretaget Qbim för lite drygt ett år sedan bestämde sig för att göra en tillväxtresa, ville man bygga en bra plattform totalt sett för bolaget. Bland det första man gjorde var att växla bort från det traditionella kontoret och istället sätta sig i ett modernt affärscenter i form av Karlstad Business Center. Det gjorde det enklare att rekrytera samtidigt, medarbetarna fick möjlighet att direkt vara en del av ett större sammanhang plus att skalbarheten blev optimal. Och skulle satsningen, mot förmodan, inte visa sig hålla slapp man sitta fast i långa hyresavtal och investeringar i inventarier etc.

Samtidigt ville man även ha en mycket mer modern leverantör på ekonomisidan. Man sa upp sin traditionella redovisningsbyrå och valde istället oss på Nya Ekonomikompetens. Det gjorde att man direkt fick ett mer utvecklande bollplank att diskutera med, mer moderna och digitala ekonomilösningar, snabbare och bättre rapportering. Samtidigt som det totala priset jämfört med redovisningsbyrån också sjönk då själva redovisningsarbetet kunde utföras snabbare baserat på digitala processer.

Idag är det ingen tvekan om att valet att satsa framåt var helt rätt för Qbim! Man har anställt flera medarbetare i takt med att antalet kunder också ökat. Parallellt med att man levererar olika lösningar i t.ex. Alteryx och Power BI har man även sina egna produkter SkiAnalytics, QbimAnalytics, RetailAnalytics etc. Allt för att hjälpa kunderna med Business Intelligence (BI) genom att sätta upp automatiserade system som kombinerar flera olika datakällor. Och sedan behandla datan i steg för att göra den förståelig. Så att kunden får skarpa beslutsunderlag. Och kan fatta rätt beslut.

http://nyaek.se/kontakt.html

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se