Psiam är sedan tidigare Infors EAM-partner i Norge och Sverige – och nu har parterskapet utvidgats med Finland som ny marknad för underhålls- och eftermarknadslösningar. 

”Vi växer vidare utifrån vår marknadsledande ställningen i Norge och med Sverige som språngbräda för att nu ta steget in i Finland”, konstaterar Tord Svanqvist som är CEO på Psiam.

Infor är världens tredje största leverantör av affärssystem men saknar partner för underhålls- och eftermarknadslösningar i Finland. Infor är sedan länge leverantör till Metso-koncernen och ett tiotal större kunder inom ERP i Finland men har inte tidigare lanserat sina EAM-lösningar i Finland på finska. Psiam har därför påbörjat översättningen av produkten och förbereder nu för en lansering under hösten 2010.

Avtalet har förhandlats med Guido Heinz som är partneransvarig för Nordeuropa inom Infor. ”Psiam har haft stora försäljningsframgångar under våren och trots sin relativa litenhet stått för Infors huvudsakliga försäljning i Norden under 2010”, berättar Guido Heinz som ser fram emot motsvarande framgångar i Finland.

Tord Svanqvist har erfarenhet från den finska marknaden och betonar viken av partners och samarbeten för att lyckas med satsningen. ”Man kan inte sälja och leverera ett EAM eller eftermarknadssystem i Finland utan finska konsulter”, konstaterar han och förklarar att Psiams goda relationer med Ergo Group/SYSteam ligger till grund för rivstarten i finland. ”Vi har etablerat ett samarbete och kör igång med SYSteams konsulter som efter utbildning i Psiams lösningar kommer att stå för projektledning och lokal support”.

Psiam har påbörjat försäljningsarbetet i Finlands svenskbygder då översättningen av systemet inte är klar. Förhandlingar om utrullning av en svensk kunds installation till Finland pågår och det är den första affären på den nya marknaden som Psiam hoppas på.