När Psiam deltog på mässan Underhåll 2010 i Göteborg kunde man presentera en referenskund som väckte stor uppmärksamhet – Europas atomforskningscentra i Schweiz CERN med ”världens största maskin” LHC Acceleratorn.

När Pedro Martel från CERN föreläste om hur de använder Infor EAM som system (Enterprise Asset Management) för att underhålla den enorma anläggningen var det ett av de mest välbesökta föredragen under mässdagarna.

”En riktig höjdpunkt på en även i övrigt mycket lyckad mässa för oss”, summerar Tord Svanqvist som är VD för Psiam som är Infors partner i Sverige, Norge och Finland.

På mässan – som hölls i Göteborg – deltog även Guido Heinz från Infor (tidigare Datastream) som är världens tredje största leverantör av affärssystem.

”Infor är en global leverantör av ett brett spektra av kompatibla lösningar som expanderar snabbt i Europa”, berättade han. Företaget har idag mer än 9.000 anställda varav 1.000 arbetar med underhållssystemet – och mer än 70.000 kunder varav 7.000 kunder som använder EAM-systemet.

Psiam har nyligen fått en stororder från Sjöfartsverket i Sverige. ”Vi är sedan tidigare stora och etablerade på den norska marknaden – det här är ett stort och viktigt genombrott för oss på den svenska marknaden”, säger Tord Svanqvist och förklarar att det världsledande underhållssystemet Infor nu håller på att bli mer allmänt känt som underhållssystem. ”Det märktes på mässan Underhåll 2010 där vi hade många besök i vår monter som kan komma att leda till affärer”.

Pedro Martel från atomforskningscentret CERN bidrog till att väcka intresset för Infor och Psiam.

”Anläggningen har funnits i 50 år – och en del komponenter finns kvar och i drift sedan dess, vi har stor omsättning på personal och underleverantörer, vi har en miljon komponenter och ytterligare en miljon ritningar och dokumentet registrerade i systemet”, berättade Pedro Martel och förklarade vilka enorma utmaningar en anläggning som CERN har när det gäller underhåll: ”Ett litet fel kan orsaka driftstopp som innebär att anläggningen står stilla i sex veckor – tre veckor för att värma upp supraledaren till rumstemperatur och ytterligare tre veckor för att kyla ner den till -270 grader Celcius ”.

För CERN – och dess forskare och finansiärer – handlar det om att utnyttja anläggningen optimalt genom att undvika driftstörningar: ”Det bästa sättet att nå detta är att förebygga fel genom att ha full kontroll på sina anläggningar och underhålla delarna innan de går sönder”, betonade Pedro Martel.

”Att förebygga driftsstopp och effektivisera driften och energiförbrukningen i anläggningar genom ett bra underhållssystem ligger helt rätt i tiden”, enligt Tord Svanqvist och pekar på energiförbrukningen: ”Här finns både ekonomiska och miljömässiga skäl för att vässa sina anläggningar – och därmed ökar intresset för användarvänliga och anpassningsbara underhållssystem inom alla branscher”.