Svenska Sjöfartsverket gör som norska Kustverket – väljer Infor Enterprise Asset Management (EAM) från Psiam som underhållssystem för att sänka driftskostnaderna och öka sjösäkerheten.

”Systemet var inte billigast men passar våra komplexa behov bäst”, konstaterar Ove Eriksson som är chef för farledsavdelningen på Sjöfartsverket.

Av Sveriges utrikeshandel går 95 procent sjövägen. Därför är hela samhället beroende av att fartygen når sina hamnar. Och det är Sjöfartsverket som ansvarar för att detta fungerar – dygnet runt och året om.

Litet fel kan få förödande konsekvenser

Sjöfartsverket svarar för ca 800 farleder på tillsammans 4.543 nautiska mil och förvaltar närmare 8.000 sjösäkerhetsobjekt – fyrar, prickar, bojar och annat i farlederna som ofta utsätts för extrema väderhållanden. Därtill svarar verket för lotsning, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation samt sjö- och flygräddning.

”Vi har en mycket bred och komplex verksamhet där varje litet fel kan få förödande konsekvenser för sjöfarten – därför behöver vi ett nytt och modernt underhållssystem som hjälper oss att bli effektivare i underhållsarbetet samtidigt som vi ökar sjösäkerheten genom att förebygga fel och driftsstörningar”, fortsätter Ove Eriksson.

Det måste vara lätt att använda

Sjöfartsverket gjorde en kartläggning av befintliga underhållssystem innan valet efter upphandling föll på Infor Enterprise Asset Management (EAM) från Psiam.
 
”Vid valet lade vi stor vikt vid funktionalitet, flexibilitet och användarvänlighet”, berättar Roine Lundberg som är Sjöfartsverkets projektledare för införandet av det nya systemet: ”Det måste vara lätt för våra 400-450 användare att komma in i systemet och de måste känna att de har nytta av det – annars blir det inte använt ute i fält där det gör mest nytta”.

En studieresa till norska Kustverket – som har fyra års erfarenhet av systemet – avgjorde valet. ”Underhållssystemet med det webbaserat gränssnittet uppfyllde alla deras krav – och därmed även våra”, förklarar Ove Eriksson.

Spar massor av tid för användarna

Sjöfartsverkets nya underhållssystem ska tas i drift till hösten (september 2010) – men redan nu är entusiasmen bland användarna stor.

”Vi har en stor projektgrupp med bred förankring i organisationen som arbetar med implementeringen – och de vill komma igång så snabbt som möjligt eftersom systemet spar massor av tid”, berättar Roine Lundberg och ger ett exempel: ”Med det här systemet har vi full kontroll på allt som måste med när vi åker ut för att reparera en fyr i yttersta havsbandet”.

Sänker kostnader och ökar sjösäkerheten

För Sjöfartsverket innebär det nya systemet stora kostnadsbesparingar genom att underhållsarbetet kan effektiviseras:
 
”Med bättre och mer uppdaterad information om våra anläggningar får vi bättre beslutsunderlag för att planera underhållet – innan grejerna går sönder”, säger Ove Eriksson: ”Och genom att snabbt och enkelt få fram information om våra objekt blir underhåller både bättre och snabbare genomfört”.

Och för sjöfarten – såväl handels- som fritidstrafiken – ökar sjösäkerheten: ”Ju färre fel och driftsstörningar på våra fyrar, prickar och bojar – desto säkrare blir det för fartygen att åka i våra farleder”.

Viktigt genombrott på svenska marknaden

Det nya underhållssystemet – Infor Enterprise Asset Management (EAM) – levereras och anpassas till Sjöfartsverkets behov av Psiam som är certifierad Channel Partner för Infor i Norge och Sverige.

”Vi är sedan tidigare stora och etablerade på den norska marknaden – det här är ett stort och viktigt genombrott för oss på den svenska marknaden”, säger Tord Svanqvist som är VD för Psiam.

Att förebygga driftsstopp och effektivisera driften och energiförbrukningen i anläggningar genom ett bra underhållssystem ligger helt rätt i tiden, enligt Tord Svanqvist och pekar på energiförbrukningen: ”Här finns både ekonomiska och miljömässiga skäl för att vässa sina anläggningar – och därmed ökar intresset för användarvänliga och anpassningsbara underhållssystem inom alla branscher”.

Lite fakta & kuriosa om Sjöfartsverket:

>> Sjöfartsverket svarar för förvaltning och underhåll av 1.115 fyrar, 450 lysbojar, 130 bojar, 4.300 prickar, 33 lysprickar, 1.546 fasta objekt – och ca 50 mil sjökabel till fyrarna.
>> Bland Sjöfartsverkets anläggningar finns både gamla och nya fyrar, broar, kanaler, slussar.
>> Sjöfartsverkets objekt utsätts för enorma naturkrafter – stormar, isdrift och inte minst skarvarnas avföring.