Många är säkert de goda innovationer som aldrig fått se dagens ljus för att de fastnat i huvudet. Bättre då att ge sig rakt in i görandet, tycker Patrick Standfast, creative director på Karlstad Innovation Park och projektledare för The Great Journey.

– Skapa prototyper för att tänka. En prototyp är en idé som du gör konkret och som användaren kan interagera med. Detta ger insikter kring idéns funktion som gör att du kan utveckla idén än mer, säger han.

När en idé lyfts ut ur huvudet går den enklare att jobba vidare med. ”Den blir dessutom lite mer fjärmad från mig som person”, sa Patrick Standfast när han föreläste om Prototyping hos Compare.

En lagom ambitionsnivå kan också vara bra i ett tidigt skede. Inte minst för att få saker gjorda och ha något greppbart och visuellt att jobba vidare med.

– Det är viktigt att prototyper får misslyckas. Det handlar om att lära sig hur lösningen fungerar, till exempel genom att se hur användaren interagerar med prototypen samt vilken kontext lösningen används i, säger Patrick Standfast.

Han räknande upp fyra viktiga funktioner som prototyper fyller: De dokumenterar idéer, utvecklar idéer, testar idéer och kommunicerar idéer.

– I ett första skede kan det vara bra med snabbgjorda, enkla prototyper så att man inte låser sig för mycket vid en lösning. Många prototyper ger en möjlighet att gå från enkla till mer detaljerade, säger Patrick Standfast.

Detaljer kan skymma funktion

För mycket detaljer kan också, i en tidig fas, flytta fokus från funktion till utformning. Patrick Standfast illustrerade det med att visa upp två helt olika prototyper av en mobiltelefon, en väldigt enkel och en nästan färdigbyggd. I det senare exemplet hamnar lätt fokus på var knapparna sitter, medan den mer primitiva versionen öppnar för en bredare analys.

På samma sätt kan ordval och bilder kopplade till en prototyp också skapa helt olika associationer, som att Über ger andra tankar än bil. Eller att en karta över flyktingströmmar skapar andra känslor än bilder på utsatta människor, även om båda behandlar samma ämne.

Men någon gång måste processen närma sig en mer kritisk utvärdering, enligt Patrick Standfast sker det först i den tredje fasen när idéerna ska testas.

– Test ger verifikation på om en idé funkar eller inte. I testfasen kan man också vara självkritisk, något man bör undvika i tidigare faser.

Här gäller dock fortsatt att man kan skifta från att testa mer grundläggande perspektiv till att söka feedback på mer specifika detaljer.

Hur gick det då med Patrick Standfasts föreläsning som prototyp betraktat?

Jo, efteråt fick publiken som letat sig till Compare komma med förbättringsförslag. Så nästa gång han berättar om prototyper kanske han gör det med större typsnitt, fler bilder eller till och med rörliga bilder. Eller så inleder han hela föreläsningen med en kul anekdot från musikbranschen…

  • Vill du veta mer och få en ännu utförligare beskrivning av Prototyping? På Digitalwells sajt finns en fördjupande text av Patrick Standfast i ämnet.

 

I nästa veckas TechTalk blir det säsongsfinal. Då spanar Compares Lise Bergqvist och Stefan Skoglund vilka digitala trender som kommer att göra avtryck under 2020.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se