Under slutet av sommaren 2018 har en kravprofil arbetats fram baserat på kundens/medlemsföretagets fastställda effektmål. Processen med demos, selektering och slutligt systemval skall avslutas under mitten av kvartal 4. Därefter planeras upphandling, implementering och utbildningsinsatser vilka projektleds av Nya Ekonomikompetens med målsättningen att gå live i nytt affärssystem under första halvåret 2019.

  •   Det är ett fantastiskt spännande uppdrag för oss, konstaterar Stefan Ahlmark, vd på Nya Ekonomikompetens. Parallellt med systemprojektet har vi även i uppdrag att ’digitalisera kunden’ så mycket det går förutsatt fortsatt affärsmässig hållbarhet. För att få en framförhållning i det arbetet har vi redan nu börjat ta över kundens hela ekonomiavdelning så att vi skall vara inkörda på dagens process & metodik och därmed kunna planera alla möjliga områden för digitalisering inför systemskiftet, berättar Stefan Ahlmark.

Nya Ekonomikompetens arbetar själva till 99% digitalt med de kunder som valt att outsourca ekonomifunktionen. Tack vare att man är lokaliserade på Karlstad Business Center (KBC) underlättas detta arbete och de anställda riskerar inte att s a s falla tillbaka i den mer manuella pappersvärlden.

  •   Vi har förstås en stor fördel av att arbeta på KBC som i sig bygger på digitala processer, säger Stefan Ahlmark. Eftersom vi har en så stimulerande arbetsdag där vi både varierar var vi arbetar såväl som med vilka vi samverkar, krävs det att vi är helt platsoberoende. Men det kräver också att vi kan skydda kundinformation och undviker att ha pappersdokumentation framme på arbetsplatserna. Våra medarbetare tycker att det är ett jätteskönt arbetssätt samtidigt som det gör att vi reducerar tidsåtgången i kunduppdragen, poängterar Stefan Ahlmark.

Att utvärdera och stödja företag som önskar helintegrerade lösningar för konsult- och projektorienterade verksamheter har visat sig vara en bra nisch för Nya Ekonomikompetens. Man har under året både hjälpt företag att utvärdera befintliga systemstrukturer såväl som att projektleda implementering av nya system. Och fler företag har liknande intresse.

  •   Ja, helt klart är det ett område där vår erfarenhet kommer till nytta för fler och fler företag, konstaterar Stefan Ahlmark. Det är många företag som är projektorienterade men även inom den kategorin skiljer sig behovet en del om man t.ex. jämför konsultföretag, reklambyråer och bygg-/entreprenadföretag. Det är absolut inte samma system som passar bäst för dessa tre kategorier av projektorienterade verksamheter plus att företagets storlek förstås också påverkar vilket system som passar bäst, summerar Stefan Ahlmark.

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se