Digitalisering av framtidens digitala välfärdstjänster är en av de viktigaste samhällsutmaningarna vi har. Under galakvällen 100 grader Karlstad delade vi ut pris i kategorin ”Årets digitala välfärdsinnovation”. Vinnaren blev Svenska institutet FMS som utvecklat en digital plattform som stimulerar eleven att ta ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt.

Priset tilldelas ett värmlänskt företag som utvecklar eller utvecklat en innovativ lösning för morgondagens digitala välfärd. Lösningen ska bidra till effektivitet eller tillgänglighet och ta tydlig utgångspunkt i användarvänlighet. Den ska ha nationell och internationell potential som visar på värmländsk innovationsförmåga. De nominerade i kategorin var AppieMode, Journalia och Svenska institutet FMS.

Vinnaren av Årets digitala välfärdsinnovation gick till Svenska Institutet FMS, med motiveringen:

”Priset tilldelas ett värmländskt företag som utvecklar eller utvecklat en innovativ lösning för morgondagens digitala välfärd. 
Företaget har med sitt innovativa synsätt och en egen modell visat hur man på ett förebyggande sätt kan ta sig an en av vår tids stora hälsoutmaningar. 
Med en digital plattform och i nära samverkan med skolan agerar de utifrån ett individperspektiv. 
Genom ökad egenförmåga ges unga möjligheten att påverka sin egen hälsa.”

Svenska institutet FMS har arbetat med hälsofrämjande skolutveckling sedan slutet av 90-talet. Deras solida kunskap kring området, där de påvisat sambandet mellan fysisk aktivitet, livsstil och skolresultat, har resulterat i FMS-modellen. Denna digitala plattform stimulerar eleven att ta ansvar för sin egen utveckling fysiskt, mentalt och socialt.

Läs mer om FMS här