CGI har fått fortsatt förtroende att hantera lönehanteringsprocessenför PostNord AB. Affären syftar till att skapa en smidig och kostnadseffektiv process för hanteringen av löner för de cirka 25 000 medarbetarna inom PostNords svenska verksamhet. Avtalet är tecknat för fem år med option på förlängning med totalt två år, och ordervärdet uppgår till cirka 130 MSEK.

Allt fler företag och organisationer ser över möjligheten att outsourca hela eller delar av sina affärsprocesser för att sedan köpa tillbaka funktionen som tjänst, så kallad Business Process Outsourcing. PostNord AB har sedan 2005 överlåtit hela processen för lönehantering åt CGI med målsättningen att skapa ökad kvalité och flexibilitet, samtidigt som företagetsänker sina kostnader för lönehanteringen. Ett samarbete som nu alltså fortsätter genom det förnyade avtalet.

– PostNord har högt ställda krav på administrativa rutiner och med det avtal vi nu tecknat med CGI försäkrar vi oss om en bibehållen kvalitet till samt en kostnadseffektiv tjänsteleverans. För PostNord är flexibilitet viktigt och avtalet ger oss fortsatt fokus på rörliga kostnader, säger Finn Hansen, Chief HR Officer, PostNord.

– PostNord är i egenskap av marknadsledande logistikföretag måna om att hålla sig i framkant när det gäller att använda IT för att effektivisera sina affärsprocesser. CGI har lång erfarenhet inom såväl HR och lönehanteringsprocesser, som andra BPS-områden, exempelvis outsourcing av affärssystem, verktyg för kassaflödeskontroll, samt dokument- och datahantering. Vi ser fram emot att tillsammans med kunden utveckla PostNords lönehantering så att den på alla sätt tillgodoser koncernens nuvarande och framtida behov, säger Fredrik Almén, ansvarig för BPS inom CGI i Sverige.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!