-Det är otroligt spännande att få inleda ett längre samarbete med myndigheten. Vi befinner oss mitt uppe i ett historiskt skeende där den digitala transformationen är motorn. Vi ser fram emot att bidra till att Plikt- och prövningsverkets it-miljö fortsatt ska bestå av marknadsledande teknik där kvalitet, ergonomi och livscykelsflexibilitet är i fokus, säger Peter Hellgren vd för Consid.

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning. Syftet med upphandlingen är att säkerställa och tillgodose verksamhetens högt ställda krav och förväntningar på professionalism och utveckling inom it.

Upphandlingen av tjänsten skedde enligt lagen om offentlig upphandling och huvuddelen av tjänsten kommer att tillhandahållas i Karlstad där beställaren har sitt huvudkontor. Consid är ensam leverantör i det fyraåriga avtalet och det uppgivna avtalsvärdet är 45-72 MSEK.

-Consid har bred och djup kompetens inom digitalisering, vilket gör att vi kommer att kunna utveckla myndighetens it-miljö framåt. Eftersom Consids kontor i Karlstad har expanderat kraftigt kommer vi att kunna arbeta nära kunden på plats i Karlstad, säger Christoffer Nilsson, kontorsansvarig Consid i Karlstad.

Christoffer Nilsson

Kontorsansvarig

070-662 00 20
christoffer.nilsson@consid.se

Consid
Lagergrens gata 2
65226, Karlstad

036-12 02 10

info@consid.se

http://www.consid.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss