Paper Province lanserar en ny logotyp och förenklar sitt namn. ”Det är ändå ingen som säger ”The” Paper Province längre”, meddelar Paper Province.


”Historien och ursprunget finns kvar, men pappersvalsarna är nu korslagda för att tydligare symbolisera att vi är en mötesplats för människor, idéer och organisationer. En skärningspunkt där samhällets olika delar – näringsliv, akademi, offentliga organisationer och allmänhet – möts och samarbetar. De korslagda valsarna skapar också en rörelse framåt, och det är precis vad Paper Province ska vara. Vi ska driva på och smörja. Bygga upp momentum. Tänka nytt och annorlunda, så att vi kan skapa förändring som gagnar hela vår region”, skriver Paper Province i sitt senaste nyhetsbrev.