För 15 år sedan var öppen källkod bara något för de allra ”geekigaste” utvecklarna. Idag, däremot, verkar dessa utvecklare vara de mest eftertraktade. Företaget Repill Linpro jobbar enbart med produkter baserade på öppen källkod och på senaste SNITS-lunchen stod de som värd på temat ”Kickstarta din karriär med Open Source”. 

Open Source, eller öppen källkod, syftar till programvara som är utvecklad och byggd på källkod som är öppen för vem som helst att använda, ändra och utveckla samt sprida vidare. Motsatsen till öppen källkod är licensbelagd, eller så kallad proprietär, programvara. 

– För 15 år sedan var Open Source något som de etablerade programvaruföretagen skrattade åt, säger Fredrik Svensson, Regionansvarig på Redpill Linpro och en av grundarna. Idag är det en väletablerad term i branschen och många av de stora digitala företagen så som Spotify, Google, Twitter och Facebook använder programvara som bygger på open source.

Ett av de mest kända projekten när det gäller öppen källkod är operativsystemet Linux. Det startades av en enskild person i början av 90-talet och utvecklades sedan vidare av ett antal entusiaster. Idag bidrar även stora etablerade mjukvaruföretag, till exempel IBM, till utvecklingen av Linux.

– Att jobba med open source innebär möjligheten att fokusera helt på varje kunds behov istället för att jaga licensintäkter, säger Fredrik Svensson. Idag hävdar många företag att de når affärsfördelar genom öppen källkod och att de bästa och mest eftertraktade utvecklarna är de som jobbar med öppen källkod.

Redpill Linpro är sedan hösten 2017 ett nytt företag inom samverkansgruppen Snits, samverkan näringsliv och IT-studenter.

– Redpill Linpro samarbetar på flera olika sätt med Karlstads Universitet. Vi har varit delaktiga i flera forskningsprojekt och ser ett framgångsrikt samarbete mellan publik sektor, privat sektor och universitetet som oerhört viktigt för att bygga regionens konkurrenskraft, säger Fredrik Svensson. Genom vårt engagemang i Snits fortsätter vi detta samarbete och skapar också en möjlighet att samverka direkt med studenterna för att på sikt stärka även vår egen konkurrenskraft genom att attrahera topptalanger med hög ambition som slutfört sin utbildning vid Karlstads Universitet.

Redpill grundades i Karlstad 2003. 2008 gick de samman med det norska företaget Linpro och bildade Redpill Linpro. Idag har företaget verksamhet i Karlstad, Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn med 150 anställda varav 25 stycken i Karlstad.

Under snitslunchen deltog Andreas Arvidsson och Michael Bui, som båda studerat dataingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet och nu är anställda på Redpill Linpro.

– Jag är en nörd och teknikpulare i grunden och min nyfikenhet fick mig att studera och hamna där jag är idag. Med Open Source går allt att ändra, testa och justera och det lockade mig, berättade Andreas Arvidsson. Det som attraherade mig med Redpill Linpro var just öppenheten och delningen samt värderingar. Vi jobbar med att bidra till utveckling istället för att enbart jobba utifrån kvartalsrapporter.  

SNITS ger studenter en bra start i karriären
SNITS är en samverkansgrupp som möjliggör utbyte mellan företag, Karlstads universitet och IT-studenter. Vi ordnar studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss