Under rubriken ”emerging tech” gav David Holm, company builder och partner på Xplorico, både en nulägesbild och en karta för framtiden. Till sin hjälp hade han Steinar Svalesen, delägare i Xplorico och med lång erfarenhet av digitala affärer, Tina Nordlander, country manager på Innovasjon Norges Stockholmskontor och Trond Riiber Knudsen, en av Norges mest profilerade techinvestorer.

Enligt Xploricos definition utgörs ”emerging tech” av sju huvudsakliga teknologier: 5G, AI, IoT, RPA, Blockchain, Edge Computing och Cybersecurity. Kort uttryckt handlar det om teknik som kommer att leda till ett stort skifte på sikt, men som just nu är omogen. Men när emerging tech konvergerar med mer mogen teknik blir utvecklingen exponentiell.

– Till exempel kräver AI ofta enorma datamängder för att träna upp en algoritm, då slår man direkt över till IoT som kommer att stå för ungefär 90 procent av all dataproduktion i världen. Vi talar om nästan 50 miljarder sensorer, ganska snart, som kommer att vara uppkopplade, säger David Holm.

Sveriges ekosystem rankas högre

En minst lika stor del som att prata om själva tekniken ägnades åt att prata om vilka förutsättningar som krävs för att bolagen som jobbar med den ska blomstra.

Exempelvis rankas ekosystemet för startups i Sverige som det elfte bästa i världen av Startup Genome, medan Norge inte ens finns med på listan. Ett mått på att klimatet varit tuffare för de norska startup-bolagen är att de utgör 0,2 procent av alla världens startups, samtidigt som de bara attraherat 0,02 procent av allt kapital.

– Det betyder att vi är enormt dåliga i Norge på att hämta internationellt kapital till startups. Sverige har färre bolag, men betydligt mer pengar som hämtas till varje företag, säger David Holm.

Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare, och Sandra Dalåsen, eventkoordinator, på Compare tillsammans med David Holm under lunchföreläsningen, som direktsändes från Scaaler IoT-labs i Arvika.

Trond Riiber Knudsen representerar startup-scenen i en kommission för hur Norge ska arbeta post Corona, tillsatt av den norska regeringen. Han har en drastisk förklaring på hur intresset för investeringar i startups hittills stått sig i relation till avkastningen på olja och gas: ”Icing on the cake.”

Men med en coronapandemi som på många sätt verkar som en katalysator för digitalisering och ett oljepris som rasat finns tecken på att en omställning både är på väg – och helt nödvändig. Därför är Trond Riiber Knudsens budskap till den norska statsministern Erna Solberg tydligt:

– Vi räddar inte norsk välfärd genom att fortsätta med vår gamla, fossila industri. Vi bidrar till välfärd med att katalysera det digitala och det och gröna skiftet.

Enorma investeringar i oljebranschen

Vid en sådan omställning saknas inte norska pengar att satsa.

– I norska oljesektorn är investeringsnivån 200 miljarder kronor per år, i venturebranschen har det aldrig investerats mer än 2 miljarder. Det är från den bakgrunden vi kommer, säger Trond Riiber Kundsen, som också tror att behovet av att knyta till sig talang kopplat till innovation kan gynna svenska företag.

Vad får då norska investerare att satsa i en svensk startup?

– Att man har branschkunskap och ett nätverk, säger Steinar Svalesen.

– Vi tittar väldigt snabbt på teamet och entreprenören bakom. Vi har sett jättebra case som inte har lyckats för att teamet bakom inte har varit tillräckligt starkt och, tvärtom, jättebra team som har lyckats med en medelmåttig produkt, säger David Holm.

Hälsotjänster kan locka investerare

Tina Nordlander tror att en nyckel till att ett utvidgat svensk-norskt samarbete är att hitta gemensamma arenor där ländernas kompetens kan komplettera varandra. Dessutom tror hon att det uppsving digitala möten fått under coronakrisen kan minska avstånden och skapa en ny, större nordisk hemmamarknad.

– Jag tror att det finns nya möjligheter, till exempel inom hälsa. Där har vi pratat om digitala vårdlösningar och out of hospital-care hur länge som helst, men där det har saknats en brännplatta. Nu ser vi att vi måste få till det. För startups inom det området så finns det nog ganska snart en grupp köpare som är villig att investera och gå från pilot till färdiga lösningar, säger Tina Nordlander.

För den som vill få en lite djupare inblick i vilka möjligheter den norska sidan kan erbjuda för svenska startups finns David Holm och Xplorico tillgängliga för att bolla idéer. Bolaget samarbetar redan med Compare, bland annat genom att utvärdera affärspotential i bolag som sökt stöd av DigitalWell Arena.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se