– ”Vi kan hjälpa våra kunder med säkerhetsgranskningar och penetrationstester, vilket innebär att vi kan hitta säkerhetshot i och mot organisationer med hjälp av säkerhetsgranskningar och penetrationstester”, säger Robert Magnusson, portföljansvarig på Nordic Medtest AB.

Säkerhetsgranskningar utförs för att identifiera sårbarbarheter, avgöra respektive sårbarhets grundorsak och hur stor påverkan respektive sårbarhet har. De kartlägger också möjliga hotaktörer och angreppscenarion. Framkomna angreppsscenarion testas sedan med penetrationstester, där testaren agerar angripare på alla tänkbara sätt, både med intern infrastrukturtestning och extern applikationstestning.

– ”Digitaliseringen av offentlig sektor accelererar. Digitala tjänster och infrastruktur får inte äventyra vår känsliga personliga information eller sluta fungera när de behövs som mest, inom sjukvården till exempel”, säger Magnus Lindström, VD på Nordic Medtest AB. ”Behovet av säkerhetstestning ökar därmed i takt med digitaliseringen.”

Nordic Medtest
Bryggaregatan 11
65340, Karlstad

+46(0)72-551 57 34

info@nordicmedtest.se

https://www.nordicmedtest.se/