Moderföretaget är Applewise med tidigare etableringar som exempelvis Office IT-Partner, Ipeer och som två gånger vann TechWorlds utmärkelse Sveriges bästa molntjänst. Företaget avyttrades till Telia Company 2014.

Genom att samla den bästa kompetensen och införa en magiskt bra serviceorganisation, med den högsta möjliga certifieringsgrad levererar Opsio en tjänsteportfölj bestående av CloudOpsDevOpsManaged Cloud och 24/7 Drift & Support. Som ett av de första svenska företagen kommer Opsio att genomgå AWS Managed Service Provider kvalificering under 2018.

Opsio satsar hårt på organisk tillväxt och dubblar personalstyrkan under 2018 till 30 specialister och beräknar att gå från en omsättning från 15 MSEK 2017 till 100 MSEK inom 5 år. Företaget deklarerar också att ett kontor är under uppbyggnad tillsammans med Business Sweden i Bangalore, Indien.

-Vi tycker det här skall bli väldigt spännande att ännu en gång få vara en ledande faktor och utveckla sveriges molnmarknad. Vi gör detta igen eftersom vi ser ett stort behov när det kommer till kvalitetstjänster och kompetens och 24/7 service som genomsyras av kostnadseffektivitet. Det skall helt enkelt inte kosta skjortan att sova tryggt om natten. säger Andreas Johansson, VD på Opsio.

Molnmarknaden i Sverige och Norden förändras snabbt och ritas om. Globala aktörer bygger enorma serverhallar, vilket innebär att företag och organisationer med känslig information kan flytta datainformation till molntjänster med enorma tjänsteutbud, mer kapacitet och större säkerhet. All information ligger lagrat i Sverige som lagen kräver.

-Sverige har en fragmenterad molnmarknad när det gäller IT-driftstjänster. Konsolideringen kommer vara enorm nu när de globala aktörerna börjar provisionerna datakraft i Sverige. Det finns en uppsjö av lokala samt underinvesterade datahallar som tummat på säkerheten och stabiliteten alldeles för länge. Vi kommer se samma konsolideringstakt som vi sett ute i Europa och många datahallar kommer gå ett svårt öde till mötes. säger Thomas Hedlund, Styrelseordförande på Opsio AB.

Läs mer här

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss