Alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden, om det inte finns avtalat om någon annan standard. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

För att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura stödjer DIGG, myndigheten för digital förvaltning, både offentliga organisationer och leverantörer med att förbereda sig. Läs mera här

 

Informationsmöte för leverantörer till offentlig sektor (WebbTV-sändning)

Den 22 januari kl.09.00 – 10.00 anordnas ett informationsmöte speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor.

Innehåll:

– Vad innebär lagkravet i praktiken?

– Vad innebär det för mig som inte idag har möjlighet att sända e-fakturor?
– Vad innebär att en ny europeisk standard finns och hur förhåller sig den till Svefakturan som är brett använd i Sverige?
– Vad är den nya kommunikationen PEPPOL?

Anmäl dig senast den 18 januari

Läs mer och anmäl dig här