Ett oberoende kompetenscenter för den värmländska IT-näringen håller nu på att ta form i det samverkansprojekt som drivs av Compare i tillsammans med Karlstads universitet.

Ett första pilotområde har redan identifierats kring test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system.
 
”Projektet är en kraftsamling för att samla regionens intressenter inom området för att tillsammans identifiera lämpliga spetskompetensområden,” säger Ulf Lidberg som är projektledare.

Projektets styrgrupp har idag representanter för fem Compare-företag – TietoEnator, Sogeti, Redpill, Veriscan och Proplate – samt för Karlstads universitet.

Projektet är stort och komplext – men mycket intressant och spännande, enligt Ulf Lidberg som konstaterar att intresset och engagemanget från de deltagande Compare-företagen är mycket stort.

”Det finns en starkt gemensam vilja att vi tillsammans ska lyckas med detta – även om en del företag egentligen är konkurrenter,” säger han och menar att det är tack vare Compares neutrala roll som denna samverkan är möjlig.

Den övergripande strategin för projektet är att etablera ett kompetenscenter kring värmländskt IT-näringsliv i samverkan med Karlstads Universitet och kring detta center etablera tydliga kompetensområden med global konkurrenskraft.

En första konceptidé är ett oberoende testlabb för programvaror i affärskritiska system som sedan kommer att följas av motsvarande konceptpaket för andra produkter.

Göran Österman på Compare ser projektet som ytterligare ett exempel på att samverkan mellan näringsliv, universitet och det offentliga ger den drivskraft som behövs för att nå resultat.

”Det är genom denna treenighet – Triple Helix – som vi tillsammans kan skapa långsiktig tillväxt i regionen,” säger han.

Det var när landshövdingen i Värmland – som en följd av försvarets neddragningar i regionen – fick regeringens uppdrag att hitta nya satsningsområden för långsiktig tillväxt i regionen som hon vände sig till bland annat Compare som IT-näringens samlade representant.

På ett tillväxtseminarium i början av året föreslog TietoEnator ett oberoende testlabb.

”Det finns enorma behov och därmed affärsmöjligheter – men för att lyckas på en global marknad tror vi att kompetenscentret måste vara neutralt och oberoende,”sade TietoEnators platschef i Karlstad Bengt Möller och pekade på att Compare som neutral IT-stiftelse skulle vara en bra plattform för den regionala samverkan som krävs för detta.

Därför tog Compare tillsammans med TietoEnator initiativet till att försöka etablera ett kompetenscenter tillsammans med Karlstads universitet och andra företag med lämpliga spetskompetenser.

Sedan dess har ett stort antal Compare-företag lagt ned både tid och engagemang för att – tillsammans med Karlstads universitet och med ekonomiskt stöd från den offentliga – bilda ett sådant kompetenscenter med internationell konkurrenskraft.

Styrgruppen för projektet:
TietoEnator: Staffan Barrefors
Sogeti: Thomas Moberg
Redpill: Lars Larsson
Veriscan: Jan Branzell
Proplate: Max Björk
Karlstads universitet: Jakob Ängeby
Compare: Göran Österman
Projektledare: Ulf Lidberg