Under två år kommer kursdeltagarna utbildas dels till Systemutvecklare​, programmerare samt till IT-infrastrukturspecialist, drifttekniker IT samt teknisk konsult IT-infrastruktur.

– Det känns oerhört roligt att Folkuniversitetet, som levererat pricksäkra utbildningar inom yrkeshögskolan i över 20 år, fortsätter att vara en leverantör av företagsanpassade utbildningsupplägg som fyller ett stort kompetensbehov och som leder till anställning. Arbetsförmedlingen och branschens egna rekryteringsprognos konstaterar i sina prognoser på ett mycket stort anställningsbehov av de kompetenser vi nu vill utbilda till. Det här är startskottet där Folkuniversitetet vill betraktas som en partner till olika företag när det gäller att identifiera och utbilda för en arbetsmarknad som har behov av att anställa kompetenta medarbetare, säger Thomas Ringsby, regionchef på Folkuniversitetet.

Med utbildningarna vill Folkuniversitetet öppna upp möjligheten för fler att kunna satsa på en karriär inom IT. Samtidigt som utbildningarna fyller ett stort kompetensbehov inom IT-branschen, där en stor utmaning ligger i att yrkesrollerna behöver ha både tillräcklig IT-kompetens samt förmågan att på kort tid utveckla goda kundrelationer och ett professionellt förhållningssätt.

För att möta det kompetensbehovet vill Folkuniversitetet tillsammans med IT-företag starta två yrkeshögskoleutbildningar hösten 2020. Utbildningarna riktar sig till personer som precis gått ut gymnasiet men också till alla dem som är självlärda programmerare som vill ge sig in i IT-branschen.

– För att kunna möta grundläggande kompetensbehov som våra kunder har idag så behöver vi skapa den kompetensen själva. Med utbildningarna vill vi göra det enklare för fler att komma in i IT-branschen. Vi vill göra vägen kortare från gymnasium eller för de med erfarenhet inom IT till att bli kompetenta för yrkesrollen och på så sätt möta den kompetensbrist vi sett, säger Emelie Bernhardsson Vennberg, utbildningsledare på Folkuniversitetet.

Under utbildningen varvas kursinnehållet med teori, labbar, praktik och självstudier och studenterna får kunskap om det som företagen efterfrågar vilket gör deltagarna anställningsbara och debiterbara från den första anställningsdagen.

– Alla i branschen vet att rådande läge på arbetsmarknaden kommer att kräva ett omfattande arbete för att säkerställa företagens framtida kompetensbehov och vi vill vara den partner som företag vänder sig till i dessa frågor, avslutar Thomas Ringsby.

Till dig som är IT-företagare i Karlstad

Folkuniversitetet har tidigare skickat ut en intresseanmälan för att vara med och utforma dessa utbildningar. Vill fler vara med? Vi söker också representanter som vill sitta med i utbildningarnas ledningsgrupp där man har inflytande över utbildningens kvalitet, innehåll och upplägg.

Vi söker också er företagare som redan på ett tidigt stadium vill vara med och träffa de studerande via att de genomför sitt lärande i arbete d v s kommer i kontakt med yrkesrollen, och applicerar det som man löpande lär sig i utbildningen. Man kan se det som en lång provanställning utan anställningskrav.

Intresserad? Eller om du har ytterligare frågor om utbildningarna vänligen kontakta:

Emelie Bernhardsson Vennberg, Utbildningsledare YH Karlstad

emelie.vennberg@folkuniversitetet.se

Tel. 0500-789069

Du kan läsa mer om utbildningarna här

 

Om Folkuniversitetet

Folkuniversitetet bedriver vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar! ​

Folkuniversitetet är Sveriges största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Där utbildar vi studerande till branscher där det finns ett rekryteringsbehov av medarbetare med rätt kompetens. ​

Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. I våra styrelser sitter grundarna av Folkuniversitetet som består av representanter från Universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen.​Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen.