Emma Balderud, Dan Andersson och Per Kilman, Xmentor Management. 

”Kundens behov måste alltid stå i centrum i ett digitaliserings- eller förändringsarbete”
 

Digitaliseringen går framåt och det går fort. Men det handlar inte bara om att införa nya IT-system, utan om att få människor och verksamhet att förändras. Compare träffar Xmentor management som arbetar med att leda förändringsarbete. 

– Vi på Compare har en viktig roll att fylla för tillväxten i Värmland. Vi måste låta kundens behov stå i centrum och anpassa lösningar efter det, säger Dan Andersson, VD, Xmentor management. 

Xmentor management skräddarsyr team av konsulter till olika slags utvecklings- och förändringsarbete. På vilket sätt är ledarskapet centralt i allt förändringsarbete?   

– Vi tror inte att förändringsledning skiljer sig så mycket åt utan det är tre komponenter i fokus och dessa är människor, teknik och verksamheten som finns i alla branscher. Förändringsledning handlar om att gå från att göra samma till samma till att göra annorlunda. En del management bolag fokuserar mycket på analys och förarbete medan Xmentor Management fokuserar på genomförandeprocessen för att företagen ska förflytta sig från samma till annorlunda och där kunna vara självgående, säger Dan Andersson. 

– Ifrågasätt ditt ledarskap, det som är rätt idag kanske inte är det i morgon. Idag gäller det att släppa ut mer ansvar, få fram lärande och innovation och styra mot mål, fortsätter Dan Andersson.  

Vilka är de kritiska faktorerna vid en organisationsförändring? 

– Olika anledningar till att man fortsätter enligt gammal modell kan vara att det saknas kompetens, att arbetet inte prioriteras eller att ledningen inte står bakom beslutet till fullo. När vi har konsulterat ett företag, ska företaget klara av att leva i förändringen själva, säger Dan Andersson. 

– Vid en förändring är det också viktigt att ta in extern hjälp för att avlasta chefen och medarbetare från ordinarie arbetsuppgifter. Vissa företag glömmer att förändringsarbete handlar om människor och att tekniken är ett hjälpmedel, säger Emma Balderud. 

Hur ser förändringsarbetet ut i tekniska organisationer?  
Xmentor management jobbar främst mot energi och infrastruktur och huvuddelen av deras affärer sker i tekniska branscher. 

– Detta är stora branscher och det händer mycket i dessa som driver på utvecklingen, säger Dan Andersson. I tekniska branscher finns många personer som är tekniskt utbildade och som har stort  teknikfokus. Vi får jobba med utmaningar som att få människor att förstå förändringens tre huvudkomponenter, bidra till den och genomföra den på annat sätt än idag.

– Då omvärlden är så föränderlig, behöver just branscher extra mycket stöd för att ligga i framkant, säger Per Kilman, konsult. 

Hur påverkas förändringsarbetet kopplat till de digitaliserade processer som sker idag? 

– En utmaning är kampen om kompetens. För Värmland är det lika viktigt att vi har attraktiva arbetsgivare som hög kompetens. Attraktiva arbetsgivare får vi bland annat genom att vara digitala. Det skapar en attraktivitet för hela regionen och är en viktig parameter för att få människor att flytta hit, säger Dan Andersson. 

– Då omvärlden är så snabbföränderlig ställer det höga krav på organisationer om de vill ligga i framkant, vilket kan kräva extra stöd. Vad digitalisering betyder ser olika ut för olika branscher, men att anpassa sig till omvärlden blir en förutsättning för att överleva. Det är inte bara tekniken som ska med, utan det gäller att även tänka in andra parametrar, säger Per Kilman. 

Ni var en av de företag som tog huvudansvar i arbetet med att utveckla en lösning riktade mot Tillväxtmotorn företags behov, varför är det viktigt för er att stödja mindre företag?  

– Värmland består av många små- och medelstora företag och det är väldigt viktigt att vi hjälps åt att göra dem bärkraftiga så att de själva kan lägga kraft på det som de är duktiga på, säger Dan Andersson.

– Ja, de får ofta prioritera sin löpande verksamhet och har kanske inte resurs eller kompetens att driva utvecklingsprojekt. Vi, tillsammans med andra ICT-företag, kan då komma in och vara ett stöd och ge dem verktyg så att de själva kan driva i framtiden och bli mer självgående. När det gäller de små- och medelstora företagen kan de ha fördelen att vara med snabbfotade än stora organisationer vilket är en stor konkurrensfördel, tillägger Per Kilman. 

– Då får vi ett näringsliv i Värmland som är viktig för framtida sysselsättning och som hänger med i den utmanande tid vi lever i, säger Dan Andersson.

Ni är även intresserade av att utveckla den nya digitala arenan, som Compare tagit initiativ till,  där små- och medelstora företags behov av digitala lösningar enklare ska matchas med våra 100 ICT-företag.

– Har vi en digital arena som gör de lättare för oss alla att förstå vilken kompetens som finns i varje bolag, blir det lättare att skapa möten och därför utforma lösningar som stärker kraften i de små- och medelstora företagen, säger Dan Andersson.  

Vilka trender ser du inom er bransch? 

– Vi står inför en mer och mer komplex omvärld med fler parametrar att ta hänsyn till. Vi har t.ex. tagit emot många nyanlända och hur påverkar det vårt samhälle, skola, vård m.m.? Sedan ett tag tillbaka har det inte lagts så mycket fokus på hantering av kriser och beredskap inom offentlig sektor, men det ser vi kommer tillbaka och det viktigt att bygga upp en sådan förmåga inom flera branscher, säger Dan Andersson. 

Hur kan ni tillsammans med 100 ICT-företag i Värmland samverka för att skapa tillväxt? 

– Tillväxt skapas hos våra kunder. Aktiviteten med Tillväxtmotor är ett sätt att skapa förutsättningar för att skapa tillväxt. Vi får inte vara rädda att bjuda in och lära av varandra, säger Emma Balderud.

– Det är bra att vi kan samverka men vi får aldrig tappa fokus på kunden och dess behov, säger Per Kilman. 

– Viljan att förändra finns hos företagen, men de vet inte alltid hur de ska gå tillväga och vad digitalisering kan innebära för dem. Vi i Compare måste vara duktiga på att ta ett utifrån och in perspektiv och skräddarsy lösningar utifrån varje kunds behov och dess utmaningar, säger Dan Andersson. 

Kort om Xmentor Management


Vår tjänst:
Vi hjälper företag och organisationer med förändringsledning. 
Antal anställda: 25 konsulter med lång erfarenhet som projekt- och förändringsledare.
Bäst med att vara ett Compare-företag: Digitalisering är en viktig samhällsfråga och en bransch som det finns otroligt mycket kompetens inom. Det som är bra med Compare är att ni tar ett Värmländskt perspektiv och det är viktigt för näringslivet i Värmland. 
Kul kuriosa: Vi jobbar med olika biståndsprojekt i Sri Lanka.  Vi har bland annat bidragit till el- och vattenförsörjning i en skola, möjliggörande till ett sjukhus samt ett regnskogsprojekt. 
Nyfiken på oss? Kontakta Dan Andersson, VD, 070-485 88 68, dan.andersson@xmentor.se

Text och foto: Hanna Grevillius

Xmentor management
Östra Torggatan 2C
65224, Karlstad

+46 (0) 730 - 36 76 25

jennie.nordentjell@xmentor.se

http://www.xmentor.se/