”Snart kan du ha koll på varje enskilt objekt i din fastighet” 

Denna vecka är Compare lite extra nyfikna på Symetri och träffar Dan Olandersson, Business Area Manager, för att pratstund om hur digitaliseringen påverkar bygg- och fastighetsbranschen. 

I april bytte Cad-Q namn till Symetri, på vilket sätt har företagets inriktning ändrats? 
Det nya namnet speglar Cad-Q’s förvandling till marknadsledande, mångfacetterad affärspartner som förser kunder i Norden och Storbritannien med vägledning inom allt ifrån 3D-modellering och simulering till Product- och Building Lifecycle Management. Vi jobbar med företag inom fastighet, bygg och tillverkande industri. Inom vårt affärsområde i Karlstad, Symetri Facility Management, arbetar vi med fastighetsägare som kunder. Vi vill fokusera på att göra skillnad för kunderna och har sett ett behov av att samla all information tillgängligt för alla på ett ställe. Därför har vi under fem års tid utvecklat en ny plattform som är helt webbaserad, Symetri FM Access som ersätter vår gamla plattform HyperDoc. I Symetri FM Access kan man samla allt från avancerade 3D och BIM modeller, punktmoln, cadfiler och enklare underlag som inskannade ritningar, allt enhetligt tillgängligt för samtliga medarbetare i förvaltningen.

Hur har digitaliseringen påverkat bygg- och fastighetsbranschen?
Det har varit en otroligt spännande och rolig resa om man ser tillbaka hur det såg ut i början av 90-talet med alla pappersarkiv. Men många fastighetsägare jobbar fortsatt med papper och vi får i princip alltid börja med att hantera och samla information från pappersarkiven. Under millennieskiftet blev det populärt att jobba i CAD vilket innebar att ritningen blev digital och kunde ses i 2D. Med dagens teknik, BIM, har vi möjlighet att få koll på alla objekt i fastigheten vilket kommer effektivisera och förändra branschens sätt att arbeta. De flesta vill jobba mer och mer digitalt. Jag tror att vi har den största utmaningen framför oss i och med att BIM och Internt of Things utvecklas och dess oändliga möjligheter.  

Vad tror du Internt of Things kommer innebära för branschen? 
Detta år har våra ägare investerat i olika företag bl.a. ett fastighetssystem som heter Landlord och har därmed skapat förutsättningar att kunna jobba mer med IoT. För att lyckas tror jag att man på allvar måste börja att objektsätta sina enheter från ritningar och ha objekten tillgängliga i de olika stödsystem som fastighetsägaren förfogar över. Objekten ska hanteras i en fristående objektdatabas, enkelt nåbar och alltid innehålla korrekta egenskaper. Då har man skapat grundförutsättningarna för att arbeta med IoT. 

Vilka är utmaningarna för bygg- och fastighetsbranschen? 
Man jobbar mycket i traditionella fotspår och byggbranschen kan vara lite konservativ. Idag använder endast 5-10 % av våra kunder sig av byggnadsinformationsmodeller, BIM, som innebär att alla projektintressenter får tillgång till samma data och därmed kan jobba mer effektivt och säkerställa att samtliga modeller är uppdaterade. I branschen finns fortsatt många driftskötare och övrig personal som har all information i minnet, men när den gruppen försvinner och ersätts med nya som är vana att jobba digitalt, då blir det problem. Därför är det viktigt att ta tillvara på kunskapen som finns och börja dokumentera. 

En annan utmaning kommer med den ROT-renovering som sker och att det då saknas tillräckligt bra underlag. Vi har exempel på kunder som inte har tillräckliga underlag för att genomföra sina ROT-projekt. Men tekniken med att använda laserscanning och modellering gör att vi kan hjälpa kunderna att skapa nya helt korrekta underlag. Vårt Reality Capture team är den snabbast växande affärsenheten inom Symetri.  

Kan du ge ett exempel på ett lyckat projekt med BIM?
Vi har varit med i komplexa sjukhusprojekt där man anammat BIM, bland annat här i Karlstad. All information och ritningar har varit tillgängliga i modeller som varit nåbara på läsplattor under projektet. Vi var förvaltningens förlängda arm mot konsultgruppen. Den viktigaste fördelen är att antalet samordningsfel minskar dramatiskt, vilket i slutänden leder till en lägre totalkostnad.  

Vilka trender ser du inom er bransch? 
Jag är övertygad om att man i framtiden kommer att jobba med BIM-modeller och inte med dokument. Kunden kommer t.ex. vid en felanmälan direkt kunna veta vad för detalj som gått sönder, utan att först åka på plats för att kontrollera, vilket kommer att innebära mindre kostnader och mindre påverkan på miljön. All information kommer självklart finnas tillgängligt på mobila enheter.

Hur kan ni 100 ICT-företag dra nytta av varandra för att skapa tillväxt? 
Framtiden handlar om att skapa en närhet till kunden genom webbaserade molntjänster och produkter. Samarbeten över gränser blir allt mer viktigt speciellt när det handlar om IoT. Här tror jag denna typ av nätverk kommer till nytta.

Kort om Symetri AB


Vår tjänst:
Erbjuder kunskap och system till fastighetsägare. 
Grundades: 1989
Antal anställda: 320 varav 11 i Karlstad
Bäst med att vara ett Compare-företag: Det är ett trevligt nätverk med många lokala träffar (som jag önskar att jag kunnat gå oftare på). Samarbetet med Karlstads Universitet är bra då jag vet studenter som haft nytta av nätverket. 
Kul kuriosa: Första julgåvan vi gav bort till våra anställda var en styckad gris som vi fått i utbyte mot gamla datorer.
Nyfiken på oss? Kontakta Dan Olandersson, +46 (0)70 518 61 60, dan.olandersson@symetri.com

Text och foto: Hanna Grevillius

Service Works Global Nordic AB
Bryggaregatan 11
65340, Karlstad

+46 (0)54 18 61 60

info-fm@symetri.se

https://www.symetri.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!