Sogeti vill ändra synen på vad IT-yrket innebär


Endast en av fem personer i IT-branschen är kvinnor. Detta är något som Sogeti vill ändra på. Compare träffar Sogeti och diskuterar kompetensförsörjning, digitala utmaningar och hur vi kan få in fler kvinnor i branschen. 

Vad är på gång hos Sogeti just nu? 
Sogeti Karlstad har ett stort fokus på BIM. Begreppet omfattar tjänster inom bland annat Business Intelligence, Master Data Management och Integration. 
– Vi tar ett helhetsgrepp på området och ser detta som en mycket viktig framgångsfaktor för våra kunder i takt med att data konsolideras och integreras allt mer. BIM är nytt för vissa kunder och det är viktigt för oss på Sogeti att anpassa våra lösningar för att hjälpa företaget att lyfta i ett första steg, säger Sofia Tönnberg, Ortschef i Karlstad.

Sogetis nationellt ansvarige för BIM är Per Björkegren. 
– Han arbetar för Sogeti centralt, men är Karlstadbo, fortsätter Sofia. Det ger oss så klart en enorm fördel och inspiration för att driva arbetet framåt.

Hur ser ni på den digitala utvecklingen? 
– Förändringen innebär en stor kostnad för småföretag men är också en möjliggörare för mindre teknikföretag. Idag har alla smartphones, och vill man attrahera rätt kompetens måste man vara en modern arbetsplats. Många företag står inför en komplex och kostsam omställning från gamla system, medan andra har investerat och drar nytta av de möjligheter digitaliseringen och Industri 4.0 erbjuder. Industrierna måste vara med och ändra den föråldrade synen på hur det ser ut och fungerar i verkstadsbranschen, säger Bengt Löwenhamn, affärsutvecklare och ansvarig för Industriell IT nationellt. 

20 % i IT-branschen består av kvinnor men på Sogeti Karlstad är hela 30% kvinnor. Berätta om hur ni jobbar för att få fler kvinnor i branschen!
– Det är viktigt att vi verksamma IT-tjejer inspireras av varandra och blir starka förebilder för andra som ännu inte tagit sig dit. Sogeti tar olika initiativ för att få in fler kvinnor i branschen och bland annat så driver vi nätverket #addher med målsättningen att stötta IT-kvinnor till att ta mer plats på alla roller och i alla positioner, säger Åsa Maspers, Konsultchef.

#addher ordnar två träffar varje år där cirka 70 IT-tjejer från Karlstad med omnejd deltar. De har en Facebookgrupp, #addher Sverige, där vem som helst får lyfta fram en IT-tjej, oavsett arbetsgivare. 
– Vi måste våga ta plats och använda vårt eget nätverk. #addher är ett konkret initiativ för att få till en positiv förändring, fortsätter Åsa Maspers.

En annan viktigt del i detta är att få ungdomarna intresserade redan i högstadiet och gymnasiet och ändra synen på vad IT-yrket innebär. Man jobbar med IT på olika sätt som t.ex systemutvecklare, designer, testare, projektledare eller säljare. Yrket innebär spännande kundkontakter och på flera bolag också möjlighet till många resor.
– Idag går många tjejer Naturvetenskaplig och Teknisk linje på gymnasiet men av någon anledning så kanske inte IT är deras första val. Vårt mål är att få dem att inse hur intressant och tillfredsställande ett jobb inom IT är, säger Åsa Maspers.

Ni är engagerade i studenterna vid Karlstads universitet. På vilket sätt drar ni nytta av våra IT-studenter för att trygga kompetensförsörjningen? 
– Vi är aktiva inom SNITS, tar emot studiebesök och är med och påverkar utbildningarnas utformning. Vi deltar också genom att erbjuda mentorskap. I år har vi fyra mentorer från oss och lika många adepter från KaU. Under våren 2016 har vi dessutom 4 stycken studenter som gör sina exjobb hos oss. Det är viktigt att studenterna får se vilka vi är och att vi får en chans att lära känna duktiga elever och framtida medarbetare, säger Åsa Maspers. Vi bjuder dessutom in till student-pubar som är väldigt uppskattade, vilket vi naturligtvis är stolta över. 

Användandet av digital teknik är hög bland ungdomarna och de har kunskap om hur tjänsterna bör utvecklas. 
– Idag har mer eller mindre alla åsikter om appar. Ungdomarna ska veta att de kan vara med att bygga och påverka dessa. T.ex. apparna kan ses som en dörröppnare till branschen eftersom funktionaliteten ofta är avgränsad och alltså kan byggas med en rimlig ansträngning, säger Åsa Maspers.

Hur har den digitala utvecklingen förändrat vårt arbetssätt?
– Vi har förändrat vårt sätt att tänka. Nu står användandet i allra högsta grad i centrum och man föreslår och bygger även nya tekniska lösningar utefter användningsområdet. En annan trend, som har funnits några år, men som blir alltmer viktig är att anpassa innehållet efter olika skärmar. När du vill ta reda på något tar du fram telefonen och detta ställer krav på dem som ska tillhandahålla informationen, säger Mikael Glavenius, Konsultchef.

Åsa Maspers ser många fördelar för mindre företag att växa genom digital teknik.
– Mindre företag kan verka större än vad de är och genom webben hitta kunder i hela världen. Oavsett företagsstorlek så gäller det att tänka till och fundera över vilka möjligheter den digitala tekniken kan ge mitt företag, säger Åsa Maspers. Inom Sogeti har vi även personer med ett innovativt tänk. Vi har exempelvis vår  Stockholmskollega Andreas Sjöström som precis har opererat in ett chip i handen som innehåller hans Eurobonus identitet. Internet of Things är ju här och bara fantasin sätter gränser, säger hon. 

Vad behövs för att sätta IT-Värmland på kartan? 
– En väsentlig förutsättning är en god infrastruktur och bra tåg- och bussförbindelser. Sedan måste vi också visa på områdets samlade kompetens och detta gör Compare bra, säger Mikael Glavenius.

Sofia Tönnberg betonar universitetets betydelse. 
– Idag drivs inte teknikutvecklingen av små orter, men utvecklarna i Karlstad har ett lika brinnande intresse som de i Stockholm för att lära sig ny teknik. Vi måste fortsätta att hänga med och hålla en hög kvalité. Universitets status spelar en stor roll här och är viktig för hela näringslivet, menar hon.

– Ja, vi måste fokusera och bli experter inom nischade områden och samverka mer med varandra, avslutar Mikael Glavenius. 

Kort om Sogeti


Vår tjänst: Vi är en ledande leverantör av IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. Vår heltäckande tjänsteportfölj innebär att vi kan erbjuda dig banbrytande lösningar inom Test, Business Intelligence, Digitala kanaler, Cloud och Cyber Security, High Tech, Infrastruktur och mycket mer. Vår styrka är att vi är en stor organisation som kan samverka internt, vi vill vara lokala på en global grund.
Grundades: Sogeti startade 1967 i Frankrike, samtidigt som verksamheten i Forshaga inleddes under namnet Värmlandsdata.
Antal anställda: 20 000 utspridda över 15 länder, i Karlstad är de cirka 50 stycken
Bäst med att vara ett Compare-företag: Den lokala samverkan. IT är en stor näring i Värmland och det är viktigt att visa ur ett nationellt perspektiv att det händer mycket i Karlstad. På så sätt lockar vi fler hemvändare och annan duktig kompetens. 
Kul kuriosa: Vi anordnar IT-pubar då vi bjuder in kollegor i branschen för att lyssna på intressanta föreläsare och äta och dricka gott ihop. 
Nyfiken på oss? Kontakta Sofia Tönnberg, sofia.tonnberg@sogeti.se, 070-248 92 05

Bengt Löwenhamn

Affärsutvecklare Industriell IT

+46 70 64 99 315
bengt.lowenhamn@sogeti.se

Sofia Tönnberg

Ortschef

+46 70-2489205
sofia.tonnberg@sogeti.se

Sogeti
Norra Klaragatan 18
65119, Karlstad

+46 (0)8 536 820 00

http://www.sogeti.se/