”Utveckling av API:er förändrar telekombranschens affärsmodell”


Denna vecka är Compare extra nyfikna på Oracle vars största enhet inom affärsområdet för telekommunikation i Sverige sitter i Karlstad. Oracle erbjuder molnapplikationer, plattformstjänster, integrationslösningar och kommunikationslösningar åt telekomoperatörer. Vi träffar Anders Lundqvist, BSS Architect på Oracle, och diskuterar digitala utmaningar och trender inom telekombranschen. 

Vad är på gång hos Oracle just nu? 
Just nu jobbar vi med flera operatörer b.la. Telia där vi ser på hur man kan låta hastigheten bli högre för vissa typer av tjänster och även ta betalt för det (även kallat Quality of Service) genom att använda API:er. Detta skapar nya möjligheter att tjäna pengar för telekomoperatörer men också för de som levererar tjänster. Vi var med och utvecklade lösningar för att hantera API:er redan för 16 år sedan här i Karlstad men då var inte marknaden mogen. Vi var lite för tidigt ute men jag tror att detta kommer starkt nu. 

Kan du ge ett exempel?
Vi har kunder som jobbar med ”sponsorer”, att andra företag går in och sponsrar användningen av deras tjänst. Ett annat exempel är Telia som lanserar ett företagsabonnemang där man får olika tjänster som mail, lagring, appar, lite mer surf m.m. De kan då ta betalt för dessa delar och både operatören och tjänsteföretagen får en bit av kakan.  

Vad har drivit på denna utveckling? 
Det är främst IT-industrin och Google som skapat API:er och kunnat visa på värdet och nyttan. Google Maps är ett utmärkt exempel på hur man använt en tjänst i olika syften.  

Vilka utmaningar står teleoperatörerna inför? 
Man är tekniskt redo men teleoperatörerna står inför utmaningen att bygga en hållbar affärsmodell som går från B2X till B2B2X. De har extremt mycket kunddata som de kan koppla till API:er för att skapa nya intäktsströmmar men jag tror inte man är på det klara hur det ska fungera.

Allt mer information kommer spridas mellan olika företag genom olika rättigheter, vilka krav ställer det på säkerheten?
Genom olika rättigheter kan operatörerna ge sina kunder tillgång till olika slags information baserat på sin identitet. Detta ger operatörerna möjlighet att använda Big-data på ett bredare sätt och sälja in nya typer av produkter mot såväl kund som andra företag. API:er möjliggör naturligtvis ännu större säkerhetsrisker som innebär att det blir lättare att koppla upp sig och hacka system. Därför ställer API:er större krav på test och säkerhet. Det var precis detta som vi jobbade med här i Karlstad för 16 år sen. Om vi ska vidareutveckla API krävs också mer utbildning hos användarna för att öka förståelsen av den informationen man delar med sig av och hur den används. 

Ni erbjuder en mängd olika Cloud-lösningar. På vilket sätt förändrar detta er affärsmodell? 
Vi har märkt en superstark trend med hyrlösningar av mjukvara. Licensförsäljning innebär ofta en hög ingångskostnad där drift och support tillkommer. Genom att man istället hyr en tjänst genom molnet kan man anpassa kostnaden efter hur många man är i företaget. Detta ger kunden en hög flexibilitet inom organisationen och är fantastiskt för företag som varierar i storlek. Man behöver inte heller bry sig om drift eller support och det är en låg ingångskostnad. Leverantören i sin tur tjänar mer pengar i längden. Vi ser också att Hybrid Cloud blir allt mer populärt och det innebär att man lagrar en viss del på hemmaplan och en viss del i molnet. Vi erbjuder även Private Cloud där servern står på en fysisk plats men hanteras av oss. De olika affärsmodellerna kräver olika behov av API-lösningar och vi har fullt stöd för att hantera och säkerställa processerna. 

Hur ser din framtidsspaning för telekombranschen ut? 
Allt kommer handla om molnet och att skapa affärsnytta för våra kunder. Vi går från att jobba med en licensierad mjukvara till att sälja en tjänst och detta kommer innebära ett kontinuerligt, långvarigt arbete. Vi kommer se en rejäl tendens på nya affärsmodeller de kommande åren.  

Kort om Oracle


Vår tjänst:
Kommunikationslösningar för telekomoperatörer och affärsstöd (sk BSS och OSS). Inkluderande tjänsteplattformar för SIP/IMS/NGIN applikationer.
Grundades: 1977 och 2008 i Värmland
Antal anställda: 126.000 (januari 2016) varav 10 i Karlstad
Bäst med att vara ett Compare-företag: Att vi helt enkelt syns och är med. Compare-nätverket och denna typ av informationsdelning gör det lättare att få reda på vad andra företag gör. På era luncher träffar vi både gamla och nya kollegor i branschen och Compis-aktiviteterna är viktiga för att träffas mellan olika företag. Compare är otroligt viktigt för att Värmland ska växa. 
Kul kuriosa: Det är inte många som vet vad våra produktversioner står för. Oracle 7i och 8i var Internet enabled, 9g och 10g står för Grid enabled och nu 12c och 13c för att de är Cloud enabled. Håll ögonen öppna inför nästa version 14…
Nyfiken på oss? Kontakta Anders Lundqvist, anders.lundqvist@oracle.com, +46 (0)702 10 61 81

Text och foto: Hanna Grevillius

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss