”Företag i Värmland måste våga tänka globalt”


LIFE Academy utbildar beslutsfattare från 80 länder världen över. Flera grupper om året kommer till Karlstad för att lära sig om ICT-näringen här. Marlene Gustavsson, VD LIFE Academy, menar att fler Värmländska företag måste våga tänka globalt för att hänga med i digitaliseringen och skapa tillväxt. 

Vad är på gång hos Life Academy just nu? 
Under mars kommer vi att lansera den digitala plattformen LIFE Network, som utvecklats tillsammans med Cerpus, där våra 1500 deltagare från hela världen samlas.  Under utbildningen möts man både digitalt och fysiskt under ett och ett halvt år och utbildas via LIFE Academy i energifrågor, ICT för pedagogisk utveckling, projektledning, hållbart ledarskap, jämställdhet m.m. Vi vill att deltagarna ska fortsätta att hålla kontakt med varandra både under och efter utbildningen. Varje deltagare har ett eget förändringsprojekt och genom vår nätverksplattform kan de hitta varandras projekt, skapa egna grupper och hitta lösningar som passar för deras land. I maj väntas en ny omgång av förändringsagenter komma till Karlstad och då kommer vi bjuda in de andra Compare-företagen för att träffa deltagarna.  

Ni har ett utbildningsprogram med förändringsagenter från hela världen, främst med fokus på utvecklingsländer. På vilket sätt kan vi lära av deras arbetssätt och tekniker? 
Utvecklingen går fort och det är därför viktigt att omvärldsbevaka hur andra gör. För ett utvecklingsland spelar den digitala utvecklingen större roll och kan göra stora skillnader för de sociala klyftorna. Vi tror att Sverige ligger i framkant inom digitaliseringen, men så är det inte inom alla områden. Afrika har till exempel haft banktjänster i telefonen i flera år. Vi kan lära av oss av Bangladesh och studera hur de gör när de ska genomföra sina projekt till sina 150 miljoner invånare. Ett annat exempel är Rwanda vars utveckling har gått väldigt snabbt sedan inbördeskriget slut. De har en ny president som vågar satsa på yngre människor och ge dem högre positioner. Våra agenter därifrån är intresserade av vad som händer i IT-branschen och där finns många möjligheter till samarbeten.

Vad inspireras förändringsagenterna av när de besöker Sverige? 
I och med att många är från utvecklingsländer så är de intresserade av hur vi har gått från ett bondesamhälle till ett integrerat, digitalt samhälle. Tekniken finns redan där, men de behöver verktygen för att bygga upp samhället och få fler utbildade lärare inom IT.  Jag har också märkt att många blir förvånade över hur vi behandlar funktionshindrade då de får tillgång till digitala verktyg i skolan. Detta inspirerade en förändringsagent som gjorde en policy för det i sitt land.  De får också med sig mycket projektledning i utbildningen. 

Du har sagt att projektledningskunskap är en bristvara i dagens samhälle. Hur kan vi bättre ta tillvara på de idéer som kommer upp? 
Vi behöver arbeta mer med hållbar projektledning redan från start. Det handlar inte bara om projektets resultat utan också om hur alla involverade förhåller sig till projektet och att ha en bra metod där hållbarhet är integrerat. Gör man det är chansen större att projektet blir lönsamt. 

Hur ser utmaningarna av ICT-kompetens ut inom utbildningssektorn i Sverige? 
Utmaningen handlar mycket om att motivera lärare till att använda de IT verktyg som finns. Detta är faktiskt en global utmaning. Här kan eleverna ofta mer och lärarna måste lära sig att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg.  I flera av de länderna vi jobbar med försöker man bland annat utforma kurser i detta för lärarna. 

Hur kan ICT-företagen i Värmland samverka för att skapa tillväxt? 
Vi måste börja våga tänka mer globalt trots att vi agerar lokalt. Det handlar om att våga prata engelska och våga jobba med länder utanför EU.  Tillsammans sitter vi Compare- företag på både kontakter och digitala verktyg som möjliggör global tillväxt. 

Om jag har ett ICT-företag i Värmland med en tjänst eller produkt som kan bidra till att utveckla digitaliseringen i världen, hur gör jag då? 
Beskriv projekt och kom till oss så letar vi i vårt kontaktnät. Vi kan vara förmedlare, tolkar, hjälpa till med att överbrygga kulturella skillnader och genomföra möten.  En tredjedel av våra deltagare har någon typ av IT-koppling och det finns både affärsmöjligheter, projektsamverkansmöjligheter och andra typer av samarbetslösningar. Vi har mycket att lära av varandra. 

På vilket sätt kan andra Compare-företag dra nytta av ert nätverk? 
Det finns möjligheter att hitta en massa spännande projekt ihop eller hjälpa till att förmedla kontakter. Vi har ett stort nätverk med utbildningsdeltagare från 80 länder. De som går våra utbildningar är beslutsfattare eller andra nyckelpersoner inom departement, myndigheter, företag eller organisationer. Bangladesh jobbar efter en digital strategi fram till 2020 och jobbar för att alla välfärdstjänster ska bli digitala. De vill ha hjälp av andra länder som kan IT och här har Compare-företagen många möjligheter för samarbete. 

På vilket sätt är ni med och bidrar till den digitala tillväxten i regionen?
Vi hoppas att vi gör det genom att visa upp värmländska företag när vi utför studiebesök  och möten med deltagare och företag och att det i sin tur leder till kontakter, samarbeten och nya idéer. Vi tror att framgång är beroende av samverkan och därför jobbar vi internationellt med våra utbildningar. Vi vill bidra till att skapa hållbar tillväxt och det handlarom att samverka och hitta vinna-vinna lösningar. 

Vår vision är att bidra till en bättre värld för alla genom att utbilda och stötta människor över hela världen att agera för en hållbar framtid. Digitala verktyg är helt avgörande för att nå ut till fler och få människor att kontakta varandra och utbyta erfarenheter. Efter FN:s klimatmöte COP21 i Paris förra året är det tydligt att inte bara offentliga organisationer i länder världen över äntligen förstår vikten av ett hållbart förhållningssätt utan även att näringslivet har insett möjligheterna i att bedriva affärer på ett hållbart sätt. Framtiden är helt enkelt miljömässig, social och ekonomiskt hållbar tillväxt. En förutsättning för att det ska kunna ske är den kontinuerliga utvecklingen av digitala verktyg. Här finns stora möjligheter för IT-branschen i regionen att bidra med innovativa lösningar eftersom det finns kunskap om både IT och hållbarhet. LIFE Academy kan bidra till att skapa förutsättningar så att fler företag i regionen vågar ta klivet in på marknader utanför Europa där behovet av hållbara digitala lösningar är enormt.

Kort om LIFE Academy 


Vår tjänst:
Tillhandahåller utbildning och nätverksmöjligheter för organisationer, företag och myndigheter inom Hållbar Utveckling med ett starkt fokus på utvecklingsländer. LIFE Academy har sin bas i Karlstad. 
Grundades: 1995
Antal anställda: cirka 10
Bäst med att vara ett Compare-företag: Att vi kan hitta gemensamma beröringspunkter med anda företag i regionen. Vi använder Compare-nätverket till att hitta personer med spännande innovativa lösningar och hitta företag att göra studiebesök hos med våra gäster. Det händer så mycket hos företagen som andra inte vet om. 
Kul kuriosa: Vi har ett kreativitetsrum som är ett mysigt rum där man får tid att tänka och komma på nya idéer. Varje fredag delar vi också med oss av en YouTube-film eller liknande som inspirerar oss i vardagen. 
Nyfiken på oss? Kontakta Marlene Gustavsson, marlene.gustavsson@life.se, +46(0) 54 18 75 15 

Text och foto: Hanna Grevillius

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss