”Ju fler system som ska integreras, desto större krav på kvalitetssäkring”
 

Digitaliseringen inom offentlig sektor sker just nu på flera håll i Värmland. Tord Larsson-Steen, Vice President LearningWell Group, menar att den offentliga sektorn ska ta små steg i den digitala utvecklingen.

– Den digitala tekniken ställer större krav på kvalitetssäkring och det är viktigt att inte digitalisera och automatisera bara för att, utan tänka på vilket behov det fyller och vilket mervärde det ger, säger han.  

Vad är på gång hos LearningWell just nu?
Vi får många förfrågningar kring RFID-lösningar, framför allt inom logistik branschen men vi ser också en tydlig trend på nyfikenhet från andra branscher. Det kan vara ett unikt nummer som kan användas i tåg, tågvagnar, streckkoder, chip, kläder m.m. Vi talar om Internet of Things och smarta hem och hur denna teknik kan användas inom ex. offentlig sektor.  Idag är produktionskostnad för RFID låg vilket öppnar upp möjligheterna för denna typ av teknik. Vi ser också att processmodellering blir allt viktigare i verksamheterna – vilket är behovet, vad ska utföras och vad ska levereras. 

LearningWell i Karlstad är duktiga på testmetodik, varför är det så viktigt?
Andra företag kan se test som en onödig kostnad men ofta kommer den tillbaka som en dold kostnad senare. Eller så tycker man att test är något man kan utföra själv men då genomförs det inte ordentligt. Som situationen ser ut idag ser jag en ökande oro med digitalisering inom alla segment. Vi accepterar att det ska krångla. Ser vi på industrisidan så är toleransen noll för att en CNC maskin skall stanna på grund av en uppdatering. Jämför vi det med våra affärslösningar så är toleransen mycket mildare.  När vi nu ska knyta samman de här systemen kommer vi få olika krav och toleranser som jag tror kommer vara en utmaning. Det här kommer leda till olika krav på tillgänglighet och detta gör att testutvecklingen går över till kvalitetssäkring av verksamheten. På LearningWell använder vi oss av välbeprövad metodik, tänker test som ett steg i programmeringen och samarbetar med Nordic Medtest. 

Du har ett intresse för NDHC-projektet och deltog i den första workshopen. Varför är NDHC-projektet viktigt för dig?
Jag sitter med i koncernledningen och har ett uttalat mål om att Karlstad  och Värmland är en viktig region som ska växa. Det är väldigt intressant att träffa vård, omsorg och skola för att testa nya produkter där vi ser att det råder ett behov och ett gap att fylla. Vi tror att vi kan vara med och skapa innovativa lösningar med exempelvis RFID-teknik där vi kan inhämta beprövade metoder från andra branscher.

Vilka risker innebär digitaliseringen? 
Idag är vi rädda för stöld, brand och inbrott. När vi börjar koppla ihop system får vi en extern påverkan som vi inte har koll på. Exempelvis stöld i form av stora mängder säkerhetsinformation och vi kommer få fler buggar i systemen. Ju fler system du ska integrera, desto större krav på test och kvalitetssäkring. Digitalisering och automatisering i all ära men man bör räkna på det innan. Om inte den offentliga sektorn innehar intern kompetens så bör de själva ta ansvar för att kolla på trender och hur andra har löst problemet. 

Vilka utmaningar står branschen för idag? 
På konsultsidan som är beroende av att sälja timmar finns konsultmäklarna med och de verkar i en tuff bransch med en prispress utan dess like. Detta påverkar arbetet, kvalitén blir sämre och utvecklingen läggs utanför Sverige. En risk är då att IT-sektorn blir mindre attraktiv. Däremot vill man gärna ha kvar expertistjänsterna här och de tror jag inte kommer försvinna. Ett annat problem är kravställningen i offentliga upphandlingar. 

Var brister det?
Man vet inte vad man upphandlar och då ges inte heller ett förväntat resultat. Kostnader och oväntade problem uppstår ofta som inte hör hemma i processen. Det är bättre att ta små steg när det kommer till att optimera och standardisera. 

Jag tror inte att detta problem enbart gäller för offentlig sektor. Jag har sett kommuner som är mer förändringsbenägna än privata företag, så det handlar helt enkelt om vilken drivkraft du har i väggarna och att omsätta rätt idéer i rätt tid. 

Hur kan vi hantera utmaningarna och behålla kompetensen lokalt?
Utvecklingen går mer mot att skapa egna smarta och intelligenta produkter. Som industribolag i Värmland borde man verkligen vara intresserad av detta. Dels för att skapa en långsam tillväxt men också för att skapa en flexibilitet mellan konsult och intern utveckling. Det är också ett sätt att öka lönsamheten av befintliga resurser och bibehålla lönekostnaden vilket är bättre ur ett konkurrensperspektiv. 

En positiv trend är att merparten av våra uppdrag tas närmare kundens affär. Vi levererar inte bara själva lösningen utan hjälper dem även med rådgivning kring hur de blir världsledande. Detta tror jag också blir allt viktigare, den personliga rådgivningen kring alla digitala hjälpmedel. 

På vilket sätt kan ni i Compare gemensamt dra nytta av varandras kompetens för ett starkare IT-Värmland?
Alla företag står inför upp- och nedgångar. Oavsett, så är det bra att ha allierade på hemmaplan för att lättare få till ett samarbete. Vi samarbetar till exempel med 2conciliate och använder deras verktyg. Jag tror också att vi måste göra affärer utanför Värmland, Sverige eller internationellt och då är det också bra att samverka lokalt. 

Kort om Learningwell


Vår tjänst: LearningWell är ett oberoende verksamhets- och IT-konsultbolag. Har mycket tung expertis inom ett flertal områden såsom strategisk utveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling och integration. LearningWell West i Karlstad är specialister på att säkra upp behovet, visualisera processen och omvandlade det till IT- lösningar som fungerar i verksamheten. 
Grundades: 2003 men etablerades i Karlstad 2007
Antal anställda: 55 runt om i Sverige och 10 som tillhör kontoret i Karlstad
Bäst med att vara ett Compare-företag: Tar man kontakt med ett annat Compare-företag så får man svar så det är lätt att hålla en bra dialog. Nätverksträffarna är bra och att webben är en bra kanal att rekrytera genom. 
Kul kuriosa: Vi håller på med en kaffelösning till oss. Varje gång vi hämtar en kopp kaffe registreras en RFID tag och håller koll på våra identiteter och statistik. Inom kort kommer vi kunna logga in via en app och se värmen på kaffekokaren så vi vet om vi har varmt kaffe när vi kommer till kontoret. Vi kommer även se analyser av kaffeförbrukning, kaffets medeltemperatur och antal steg vi behöver förflytta oss för att få en kopp kaffe. Detta kommer bli en bra demoprototyp för att visualisera ett flöde med unika identiteter.
Nyfiken på oss? Kontakta Tord Larsson-Sten, tord.larsson-steen@learningwell.se, +46 70 577 61 33

Text och foto: Hanna Grevillius

Thomas Slånmark

VD LearningWell West

0708-77 34 33
thomas.slanmark@learningwell.se

LearningWell
Drottninggatan 32
65225, Karlstad

+46 (0) 70 877 34 33

karlstad@learningwell.se

http://learningwell.se