”Den offentliga sektorn kan dra mer nytta av digitala affärssystem ”


Digitalisering handlar om att våga förändra och tänka nytt. Det menar Åsa Klevmarken, grundare till företaget Elvenite som hjälper företag att effektivisera sitt arbete med digitala affärssystem.  

Vad är på gång hos Elvenite just nu? 
Vår ambition är att vara ledande i den digitalisering som sker just nu. Vi jobbar för att allt ska digitaliseras i både interna processer och externt med våra kunder. Vi försöker ersätta allt pappersarbete med elektroniska integrationer som ligger i molnet. Då vi växer både i Norge och i Sverige ställs höga krav på hur vi kommunicerar internt och att allt finns tillgängligt för alla. 

Ni jobbar med det digitala affärssystemet Podio. Hur kan det hjälpa företag i sitt dagliga arbete?Elevenite bidrar till digital förändring. Podio är en modern cloud-lösning som är ett verktyg för att effektivisera verksamheten. Med Podio kan företag sätta upp sina egna interna processer med digitala appar i mobilen. Eftersom alla dokument blir tillgängliga på alla enheter så leder detta till ett mer effektivt arbete. 

Ni jobbar i tillverknings- och livsmedelsindustri, vilka utmaningar ser ni?
En stor utmaning är att människor känner ett visst motstånd till förändring och där vill vi vara en bra samarbetspartner. Vi arbetar med både stora och små företag och oftast är förändringsbenägenheten lättare i mindre företag. I stora företag behöver vi vara tydligare med mål och syfte till varför exempelvis ett digitalt affärssystem ska införas och hur det ska gå till. Det är väldigt viktigt att detta tydliggörs i hela organisationen och att man frigör tid till att införa systemet. 

Ni arbetar främst mot privat sektor. Kan offentlig sektor dra mer nytta av digitala affärssystem system?
Det är viktigt oavsett sektor och den offentliga sektorn har också behov av central lagring av dokument och skapa effektiva arbetsflöden med automatiserade system. Utmaningen är att komma in på ledningsnivå och få dem att förstå hur viktigt det är med effektiva processer och system. Det är bra om man kan införa det i en liten omfattning med rätt människor som har tid och förstår syftet med projektet.  

Sedan starten 2007 har ni växt stadigt, vilken är framgångsfaktorn? 
För oss har det alltid varit viktigt att växa och sikta mot höga mål. År 2012 blev vi nominerade till Gasellföretag av Dagens Industri. Vi har hela tiden haft ett sunt företag och kunnat växa i takt med att vi fått nya kunder. Vår framgångsfaktor är våra kunder och vår personal. Vi är noga med vilka vi rekryterar då vi säljer oss själva och vår kompetens. På Elvenite jobbar en mix av personer med olika egenskaper, åldrar och bakgrunder. Ibland jobbar vi ensamma och ibland i team och då gäller det att alltid leverera enligt samma höga kvalitet. 

Hur kan ni vara med och bidra till den digitala tillväxten i regionen?
Vi har erfarenhet av att jobba med företag som är mitt uppe i förändringsarbete och vi står för att göra ständiga små förbättringar. Vi är väldigt positiva till samverkan och tycker det är viktigt då det stärker Karlstad och bidrar till hela regionens utveckling. 

Ni är cirka 100 medlemmar i Compare. Hur kan ni gemensamt bidra till ökad tillväxt?
Genom att öppna upp för mer samarbeten som främjar konkurrensen kan vi få en ökad tillväxt. Fler stora och starka företag är viktiga för regionen. 

Vilka utmaningar står ni inför i framtiden? 
Fungerande affärssystem är hjärtat för stora tillverkande företag. De måste fungera alla dagar, dygnet runt. Detta ställer stora krav på oss att utveckla våra tjänster i takt med att marknaden förändras och vi måste se över möjligheterna med att hjälpa våra kunder dygnet runt.

Kort om Elvenite

Vår tjänst: Elvenite erbjuder lösningar inom affärsutveckling som utvecklar din verksamhet och förbättrar din lönsamhet.
Grundades: 2007 i Karlstad
Antal anställda: 30
Bäst med att vara ett Compare-företag: Samverkan mellan alla företag
Kul kuriosa: Vi samlade hela företaget och utövade yoga
Nyfiken på oss? Kontakta Åsa Klevmarken, asa.klevmarken@elvenite.se, +46 76-13 54 504

Text och foto: Hanna Grevillius

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/