”Digitaliseringen ställer nya krav på ledarskapet”


Vilka utmaningar och möjligheter innebär den digitala transformationen för ledare och medarbetare? Compare träffar Peter Rovér, VD, och Anne-Charlotte Sverkström, Managementkonsult, på Effect Management för att tala om detta.  

Vilken utmaning står ledare för när det gäller det digitala ledarskapet? 

– Att använda de digitala verktygen på rätt sätt – situations- och individanpassat. Flera företag använder sig av IT-system som är byggda för en viss typ av affärslogik genom struktur, styrning och uppföljning men det har ändå inte alltid lett till effektivare organisationer och många chefer är fortfarande dränkta i mail. Detta leder till mycket frustration i ledarskapet, som ofta blir händelsestyrt, menar Peter och fortsätter, ett digitalt verktyg bör vara en möjliggörare för att skapa ett intressant närvarande ledarskap, värdeskapande kommunikation och för stärka varumärket internt och externt. 

Hur ser ni att ledarskapets roll har förändrats i och med digitaliseringen?  

– Ledarskapet har inte förändrats de senaste 20 åren, rollen är fortfarande densamma – att skapa strukturer och kulturer där med medarbetarna trivs, känner sig sedda och bekräftade. Däremot har omgivningen förändrats vilket ställer nya krav på ledare och deras sätt att leda på. Digitaliseringen öppnar upp för möjligheter som tidigare inte fanns och för de som inte hänger med ökar glappet mellan ledarskapet och medarbetarna. Vi har unga som är vana vid nya sätt att jobba på men vi använder inte potentialen. En annan utmaning organisationer står för idag är att medarbetare överlag har större behov av att veta varför man finns till och att det man gör är meningsfullt, säger Ann-Charlotte.

Hur bör man leda en förändring? 

– Att leda en digital transformation handlar om att skapa en känsla av nödvändighet, koppla det till målbilder och svara på frågan vad som ska bli bättre. Därefter kollar man på hur de digitala verktygen kan hjälpa till i detta arbete.  Som alltid viktigt att göra skillnad på mål och medel. Det handlar om att välja och välja bort, säger Peter.  

– Idag är det vanligt att man lägger till system istället för att titta på ett förändrat beteende. Som ledare hjälper man gruppen att ändra sitt agerande och skapa en känsla av delaktighet och engagemang. Det gäller att hitta rätt arbetssätt för personerna i gruppen och använda olika kanaler med olika medarbetare, säger Anne-Charlotte. 

Ni jobbar också med digitalt lärande, på vilket sätt kan företag nyttja detta för att få ut sitt budskap?  

– Vi tror att fler företag kan jobba med digitalt lärande för att skapa värde både i och utanför organisationen. Exempelvis har man möjligheten att utbilda väldigt många personer under kortare tid och när det passar dem. Man kan använda sig av digital dialog, webinar eller digitala workshops, säger Peter. 

Hur jobbar ni själva för att förenkla er arbetsprocess med hjälp av digitala verktyg? 

– Vi har infört projekt där vi bestämt oss för att inte använda mailen. Vi har också bestämt oss för hur vi använder de olika kanalerna och skiljer på tillfällig kommunikation som kan handla om en typ av klientrelaterad information som sker via mail och kommunikation som måste vara spårbar och tillgänglig för alla berörda, vilket sker genom andra molnbaserade verktyg, berättar Peter. 

Hur kan ni tillsammans med 100 ICT-företag i Värmland samverka för att skapa tillväxt för andra företag? 

– Jag tycker det är bra när vi är flera företag som jobbar tillsammans i skarpa projekt. Det är bra att teknikföretag går ihop med managementbolag då båda kompetenserna krävs i ett förändringsarbete inom digital transformation, säger Anne-Charlotte. 

Kort om Effect Management 

Vår tjänst: Effect Management arbetar med fasberoende insatser som utvecklar individer, organisationer och verksamheter. Effect kombinerar det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsutveckling.  Ungefär hälften av uppdragen är utbildning av chefer, ledare och medarbetare och den andra stöd och rådgivning till företags- & verksamhetsledningar.
Antal anställda: 14 + kompetterande nätverk av forskare och specialister
Bäst med att vara ett Compare-företag: Inspiration och kunskap inom Compares intresseområden och utbyte med andra Compareföretag.
Kul kuriosa: Effect har funnits i 27 år vilket gör oss till ett av de managementkonsultföretagen som funnits längst i Sverige–  och vi har alltid haft vår bas i Karlstad.
Nyfiken på oss? Kontakta Peter Rovér, peter.rover@effect.se, +46 70 249 42 24

Text och foto: Hanna Grevillius

Anne-Charlotte Sverkström

Konsultchef

+46 70 603 48 95
anne-charlotte.sverkstrom@effect.se

Effect Management
Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65216, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!