”Vi människor begränsar den digitala transformationen”


De digitala utmaningarna inom offentlig sektor är lika i hela Västeuropa. Compare träffar Leif Alama, platschef och enhetschef, och Mikael Palm, Affärsutvecklare, på CGI i Karlstad för att tala om utmaningarna och möjligheterna med den digitala transformationen. 

Vad är på gång hos CGI i Karlstad just nu? 
– CGI i Karlstad ansvarar nationellt för alla leveranser till Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) och flera av de offentliga aktörer som samarbetar med dem, exempelvis Rekryteringsmyndigheten,  Kustbevakningen och MSB, men vi jobbar även med lokalt fokus på exempelvis Karlstad kommun och Landstinget i Värmland. Just nu jobbar vi intensivt med att hjälpa Karlstads Kommun att migrera sin IT-plattform in mot Microsoft-baserade produkter. Vi har också tagit fram den nya Bergvik-appen som lanserades i samband med ny-invigningen för några veckor sedan, säger Leif Alama. 

CGI har genomfört en nordisk medborgarundersökning för att få information om ungdomars användning av digitala tjänster idag för att bättre anpassa morgondagens teknik inom offentlig sektor. Den visar att Sverige halkar efter då en femtedel av landets kommuner saknar e-tjänster. Vad kan möjliggöra en digital transformation? 
– Idag har många inom offentlig sektor äldre och differentierade system som är dyra att förvalta. Ser man på exempelvis de baltiska länderna, så har de kunna bygga helt nya, sammanhängande system som klarar av integrationer till moderna technologier på ett enklare sätt. Kostnaden för att underhålla gamla och skiftande lösningar tar både tid och resurser och hindrar en digital transformation.  Vi hjälper kunderna att öka nyttoeffekterna eller sänka kostnaderna genom att använda effektivitetsökningarna som modern teknologi erbjuder. Genom en sammanhängande digital plattform så erhålls även stora bonuseffekter i form av synergieffekter och möjlighet till snabba anpassningar till nya krav. Gör vi inget för att möta medborgarnas krav så skapar vi över tid mindre nytta för samma pengar, säger Mikael Palm. 

Undersökningen visar också att ungdomar gärna delar med sig av personlig information för att få mer anpassade tjänster, men vill ha kontroll över hur informationen används. Vad säger det om hur företag bör agera?
– Ja, vi ser en tydlig skiftning från att göra förändringar eller modernisering ”för medborgarna” till att göra dessa förändringar ”med medborgarna” – detta är en stor skillnad och vi behöver förstå skillnaden. Säkerhetstänket bör vara en del i allt som sker, ingen ifrågasätter idag om du har en brandvarnare eller inte. Baksidan blir att bolag istället inte vågar förändra och blir handlingsförlamade. Det är en svår utmaning men för att kunna skapa nytta för kunden, är det bättre att tänka långsiktigt och ha med säkerheten i varje steg, säger Mikael Palm.  

På vilket sätt skiljer sig den digitala utvecklingen i Sverige mot övriga världen? 
– Den digitala transformationen pågår globalt, vilket bekräftas i våra årliga strategiska intervjuer från tio olika branscher i 17 länder. Hela Västeuropa står inför samma utmaningar som Sverige. Exempelvis inom offentlig sektor som måste anpassa sig till en verklighet med en ökande, åldrande befolkning som har allt högre krav på digitala funktioner och tjänster, säger Mikael Palm. 

Vilken är den största digitala utmaningen?
– Tekniken finns här, men det är vi människor som är den begränsande faktorn, säger Mikael Palm. Förväntningarna från kunder och medborgare finns redan nu, då de är vana att hantera ärenden genom sin smartphone och agera när det passar dem. Detta gäller såväl sjukhusbesök som bankärenden. Cirka 50 % i åldern 16-30 år är positiva till intelligenta maskiner som komplement till mänsklig interaktion. Uppkopplade medborgare är en central del av den digitala transformationen och vi vet att 67% av dagens 2-åringar använder internet, enligt IIS (Internetstiftelsen i Sverige). 

– Den offentliga sektorn står inför en stor utmaning och måste våga lägga ut IT-utveckling och tjänster på externa partners och fokusera tydligare åt sin kärnverksamhet, säger Leif Alama. Innan har man även pratat om verksamhetsstrategi och IT-strategi som två separata delar, men nu måste de kopplas ihop och leda åt samma håll. Även industrisektorn står inför dessa utmaningar men har kommit lite längre då man har starkare drivkrafter på affärsnytta och vinster.

Hur kan ni, som ett av Sveriges största IT-företag, samverka med mindre företag? 
– Vi är en oberoende systemintegratör och samverkar ofta med andra partners för att skapa affärsnytta för kunderna. Har ett annat företag leveranser på flera orter och i flera länder så kan vi hjälpa till. Det kan även handla om en förstudie eller ett kortare uppdrag som ett mindre bolag inte har tid eller kunskap att göra, kunden ska alltid få bästa möjliga leverans, säger Leif Alama.

Kort om CGI


Vår tjänst: CGI är världens femte största oberoende leverantör av IT- och affärsprocesser. De har 400 kontor i 40 länder. 
Grundades: 1976, etablerades i Karlstad i slutet av 70-talet
Antal anställda: Drygt 65.000 varav 160 i Karlstad
Bäst med att vara ett Compare-företag: Att vi lätt kan rekrytera genom Compares webbplats
Kul kuriosa: CGI har i år hanterat nästan 13 miljoner inloggningar och 4 miljoner signaturer åt Skatteverket under inkomstdeklarationsperioden, som mest genomfördes 213 000 inloggningar per timme.
Nyfiken på oss? Kontakta Leif Alama, leif.alama@cgi.com, +46 54 14 70 26

Text och foto: Hanna Grevillius

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se