”Vi i Sverige måste ligga i framkant på digitala lösningar”

Internet of Things och digitala välfärdstjänster är här. Tekniken har funnits länge men nu når den även medborgarna vilket påverkar hur vi lever och kommunicerar. Compare träffar Johan Lundin, Regional Manager på Altran Karlstad, för att tala om utvecklingen av digitala välfärdstjänster i offentlig sektor. 

I våras höll ni ett seminarium tillsammans med Microsoft om Internet of Things inom sjukvården. Hur ser du på den digitala utvecklingen inom offentlig sektor? 
Anledning till att vi höll seminariet var att vi vill trigga både privata och offentliga sektorn i regionen att tänja på gränserna om vad som är möjligt och få dem att börja tänka på VAD som behövs och inte HUR det ska göras. Vi skulle kunna sätta sensorer och datorer i allt men det är onödigt om ingen ser nyttan med hur det används. Utvecklingen går för sakta i Sverige, vi är lite för fega och bakbundna av regler kring offentlig verksamhet för att vi ska komma igång. Kommuner, landsting och andra verksamheter måste komma igång nu för att producera framtidens tjänster som vi medborgare vill ha och behöver. 

Ni har även deltagit i workshops inom NDHC-projektet och diskuterat införande av nya digitala lösningar med offentlig sektor i Värmland, vad har det gett?  
Bara det att näringslivet och offentlig sektor sitter ner tillsammans och pratar är steg ett. Det finns en rädsla att prata med oss som leverantörer och teknikexperter, men vi gör det gärna för att få större förståelse för deras vardag så att vi kan hitta lösningar ihop. Då kommer vi framåt och får fram uppfinningarna och är det så att Altran får ta del av en tårtbit i affären så är det bara ett plus. Jag ser hellre att vi i Sverige ligger i framkant på digital utveckling än att vi tvingas köpa in lösningar utifrån. Den samverkan som Compare skapar i NDHC är ett förträffligt forum och jag tror att vi kan lösa utmaningarna ihop. 

Vilka utmaningar har vi gällande digitala välfärdstjänster? 
För det första måste vi lära oss att det inte är farligt att prata med varandra, både vad gäller leverantörer, partners, myndighet och privat sektor. Man håller inne på frågor därför att man är rädd för Lagen om Offentlig Upphandling.  En annan utmaning är att öka medborgarnas medvetenhet om informationssäkerhet, etik och moral. Jag tror att vi redan är eftersatta då de sociala medierna redan har mycket information om oss. Det är viktigt att man vet hur e-tjänsterna används och vad man godkänner. En sista utmaning som jag ser är att vi tydligare måste undersöka vad det är för tjänster som faktiskt behövs. Exempelvis jobbar Altran med lösningar för landstingets IT-avdelning, men det betyder inte att vi löser problem för medborgarna, patienter och andra brukare av vård. De interna kraven från myndigheters verksamheter och lösningarna för att de ska kunna jobba bättre och i ett skönare arbetsklimat, är inte samma som våra krav och behov på tjänster från myndigheten. Detta är ett väldigt komplext område. 

Hur kan man jobba mer med innovation i offentlig sektor? 
Jag tror att det redan finns ett bra innovationstänk och bra framtidsidéer inom offentlig sektor. Tekniken och lösningarna finns också hos oss som jobbat med det för privata sektorn under många år. Det jag tror saknas är samtalsforum och samarbetsformerna för att sätta ihop de två sidorna, men med satsningar som exempelvis NDHC, ExperioLab och seminarier som det vi själva anordnade på Universitetet, så kan vi börja glänta på dörrarna och kika in till varandra. Fortsätter vi där så kommer dörren snart vara öppen för samarbete.


Altrans slogan är Innovation makers. Hur arbetar ni med innovativa idéer inom organisationen? 
Vi utsätts hela tiden för olika frågeställningar och tekniska utmaningar från våra kunder, vilket gör att våra uppdrag till största del föder innovationstänket hos vår personal. Men Altran har även flera interna satsningar för att uppmuntra till innovativt tänkande, så som interna tävlingar inom innovation och även externa satsningar där innovativa idéer som främjar mänskligheten och miljön kan få Altrans stöd för utveckling. Oavsett om vi jobbar med interna system för Landsting, utvecklar självkörande bilar eller moderniserar våra industrier, så krävs både innovativa interna satsningar och att vi som konsulter tar med våra erfarenheter mellan olika branscher och lösningar. 

Hur ser du på den fortsatta utvecklingen av Internet of Things och innovativa lösningar? 
När vi gör välfärdstjänster tillgängliga för medborgare, kommer acceptansen för de krångliga tjänsterna försvinna helt, därför är det så viktigt att alla hänger med i utvecklingen. Tekniken är beprövad och nu handlar det om att göra den applicerbar hos medborgare och användare. Ett lite äldre exempel på detta är att vi idag sköter våra bankärenden med kamera och en enkel knapptryck på vår smartphone – vilket innebär att få personer i samhället idag skulle acceptera det gamla sättet att fylla i blanketter och posta in postgiro-lappar för att betala räkningen, eller att föra manuell bankbok för den delen… fast det där med bankbok… så gammal är inte ens jag.

På vilket sätt kan ni i Compare gemensamt dra nytta av varandras kompetens för ett starkare IT-Värmland?
Det är min åsikt att vi redan drar nytta av varandra inom Compare. Altran har välfungerande samarbeten med flera andra teknik och IT-bolag i Karlstad, vilket är nödvändigt för att vi ska hinna med och tekniskt kunna lösa alla de problem som våra kunder ställer oss inför. Vi inser att samarbete mellan alla bolag kan vara svårt då vi även kan stå som konkurrenter i vissa lägen, men samarbetet är nödvändigt för att vi ska bemöta kunderna rätt, kunna växa regionen tillsammans och jobba hem uppdrag och större åtaganden till Karlstad och Värmland. Compare är en bra förutsättning och plattform för samarbetet, även om det faktiska samarbetet sker mellan oss som personer, företag och medlemmar i Compare.

Kort om Altran

Vår tjänst: Som världsledande inom innovation och högteknologisk R&D utvecklar Altran tillsammans med sina kunder framtidens produkter och tjänster. Under mer än 30 år har Altran levererat lösningar till ledande företag och organisationer inom sektorer som rymd, fordon, energi, järnväg, finans, hälsovård och telekom. Innovation är vår ledstjärna och det är därför vi kallar oss ”Innovation makers”. Internationellt har Altran fler än 27 000 medarbetare i 23 länder.
Grundades: 1982; Etablerades i Karlstad 2011
Antal anställda: 27.000+ globalt, varav 500+ i Skandinavien och 20+ i Karlstad
Kul kuriosa: På fem år har vi växt från 2 till 25 anställda och inom Altran är vårt kontor i Karlstad känt för att erbjuda mycket kompetenta personal. Karlstads ingenjörer är extremt bra skolade och mycket åtråvärda hos våra mer tekniskt tunga och innovativa kunder. 
Nyfiken på oss? Kontakta Johan Lundin, +46 (0)705- 66 26 50, johan.lundin@altran.com

Text och foto: Hanna Grevillius

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!