Bildtext: Camilla Carlander, sektionschef IT-solutions, Katarina Hallgren, sektionschef IT-solution, Bernt Nilsson, sektionschef Embedded Systems, Per Anders Kvarnevik Marknadsområdeschef IT-Solutions och Stefan Sillén, sektionschef Systems Management. 

”Vi är bara i början av digitaliseringsarbetet”


Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen vilket innebär stora möjligheter med Big data, uppkopplade produkter och smarta fabriker men också utmaningar för företag och organisationer att arbeta på andra sätt och locka ny arbetskraft. Compare träffade ÅF för att tala mer om detta. 

Idag jobbar konsulterna på ÅF:s Karlstadkontor inom divisionerna Technology, Industry och Infrastructure. Er breda kompetens gör att ni har stor insikt i utveckling och trender på marknaden. Hur ser ni på den snabba utvecklingen? 

– Jag tror också att vi bara är i början av digitaliseringsarbetet och att vi knappt själva förstår vart vi är på väg. Kanske vi digitaliserar bort oss själva? frågar sig Per Anders Kvarnevik. Det vi vet säkert är att hela samhället kommer förändras.

– Digitaliseringen gör att vi på ÅF troligen kommer se annorlunda ut framöver. Alla behöver IT på något sätt så samarbetet mellan våra avdelningar kommer bli tajtare, säger Stefan Sillén som idag har fokus på försvarsverksamhet, telekom och fiber. 

Industri 4.0 innebär till stor del smarta och uppkopplade produkter där tekniken är välutvecklad, men vilka utmaningar står vi inför för att implementera tekniken i verkligheten? 

– Jag ser tillgången till fiber som grund för allt. Man talar mycket om Internt of Things och de prylar som går att koppla upp men man talar inte så mycket om hur man kopplar upp det. Vårt nästa steg på ÅF blir att se till hur man får det att fungera. Här gäller det att vi kan slå ihop våra olika områden för att hitta ett starkt erbjudande, säger Stefan Sillén och fortsätter, en annan utmaning är motståndet bland människor. Det handlar inte bara om att digitalisera produkter och tjänster utan också sitt arbetssätt. 

Många vill bli digitala, men färre än 10 % av svenska industrier har en digital strategi. Hur ser ni att den digitala mognaden är i svenska industri- och energibolag?

– Flera av bolagen vet inte konkret vad det handlar om då digitalisering är ett ganska diffust begrepp. De måste börja med att ha en digital vision och strategi och ÅF har här ett starkt erbjudande för att hjälpa våra kunder i sin digitalisering säger Camilla Carlander. 

Just nu sker mycket digitalisering inom vården, vilka möjligheter ser ni med denna utveckling? 

– I Värmland har vi en utmaning med att vi har en åldrande befolkning och att vi bor i ett län med en relativt stor del som är glesbygd. Därför kan vård på distans via digitala tjänster vara ett sätt att nå fram till patienter och ge vård. Som leverantör är det oerhört intressant att stötta och tillhandahålla verktyg till vårdgivare, kommuner och landsting. Verktygen ska både stötta hälso- och sjukvårdens lagar och även ge tillgång till stöd utifrån behov och de egna förutsättningarna som individ, säger Katarina Hallgren. 

Hur kommer denna utveckling påverka våra arbetssätt och affärsmodeller? 

– Industri 4.0 kommer att fortsätta att rationalisera bort arbetsmoment genom ökad automatisering i olika former. Maskiner kommer i högre utsträckning att prata med varandra istället för att t.ex. presentera information för operatörer och detta ställer krav på att beslutsfattandet finns digitaliserat. Detta gör att produktionsprocessen i högre utsträckning anpassar sig och blir självständigare vid t.ex. produktvariationer och omställningar. Detta kan medföra större insyn och förståelse om verksamheten och var möjligheter och begränsningar verkligen finns, säger Per Anders Kvarnevik. 

Endast en av fem personer i IT-branschen är kvinnor, något som ÅF jobbar aktivt för att ändra på. Under oktober månad hade ni kampanjen ”Ladies month” då ni enbart rekryterar kvinnor. 

– I år fick vi in fler ansökningar än tidigare vilket visar på att initiativet gör skillnad. Jag tycker att jag ser fler kvinnliga ledare inom ÅF och jag tror på att ha förebilder för då är det fler som vågar sig dit, det är framgångsreceptet, menar Camilla Carlander och fortsätter med att berätta om nätverket HeForShe, ett nytt initiativ för i år som är ett mansnätverk för att få fler kvinnor på ÅF. 

– Det går ut på att rekommendera kvinnor i sitt egna nätverk vilket har gett stor effekt. Vi ser det som enormt viktigt för att nå de ekonomiska målen, påpekar Camilla. 

– I min sektion är vi 40% kvinnor vilket berikar gruppen och är ett säljargument i sig, tillägger Stefan Sillén. 

ÅF är utnämnda som topp arbetsgivare hos civilingenjörer och satsar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hur kan vi förändra synen på IT-branschen och göra den mer attraktiv?

– Börja med programmering i grundskolan och låt det ta mer plats i skolvärlden. Vi är själva med och inspirerar i grundskola och på universitet genom t ex SNITS. Om man är kvinna och gillar matte och logik ska man våga och satsa inom det ämnet, då sticker man ut och kan få vilket jobb som helst, säger Camilla Carlander. 

– Mångfald behövs också. Det kan vara svårt att få tag på rätt folk och då kan det också vara en väg att omvärdera de krav vi normalt ställer på våra kandidaters bakgrund. Det behöver inte se ut på ett visst sätt utan det finns de som kan lämpa sig klockrent i en roll utan att ha de formella kvalifikationer som vi vanligtvis sätter upp, tillägger Per Anders Kvarnevik. 

Kort om ÅF

Vår tjänst: ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med ett tydligt fokus inom ICT på avancerad systemutveckling, digitala lösningar, produktutveckling och IT, för att kunna utveckla och koppla samman system och produkter i det snabbt framväxande digitaliserade samhället. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Grundades: 1895
Antal anställda: 8500
Bäst med att vara ett Compare-företag: Möjligheten att nå branschfolk lokalt för rekrytering, kompetensutveckling och event.
Kul kuriosa: ÅF’s initiativ för jämställdhet ”Even Odds” har inneburit att vi de senaste tre åren genomfört ”Ladies month” som är en månad då vi bara anställer kvinnliga medarbetare. Under 2016 har en markant ökning av antalet kvinnliga  sökande kunnat noteras. Intressant nog kan vi även se en generell ökning av män som söker sig till oss, säger Nyamko Sabuni, Hållbarhetsdirektör på ÅF.
Nyfiken på oss? Kontakta Per Anders Kvarnevik, +46 10 505 59 75, per-anders.kvarnevik@afconsult.com

Text och bild: Hanna Grevillius

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss