”Fler offentliga aktörer bör visualisera sina processer”

Compare träffar JanE Larsson, VD 2conciliate, för att tala om hur man kan effektivisera sin verksamhet genom visualisering.

Vad är på gång hos 2conciliate just nu? 
Vi jobbar ständigt med att förbättra våra lösningar och just nu jobbar vi med att förbättra funktionaliteten i vår produkt 2c8 Lite. Den lanserades i höstas och är en enklare instegsprodukt med begränsad funktionalitet för att göra tröskeln mindre till 2c8 Modeling Tool. 2c8 Lite bidrar till att fler anställda kan lära sig verktyget och vara delaktig i verksamhetsutvecklingen. 

Vi håller också mycket utbildningar, både på plats här och ute hos kund. Något som vi märker blir allt viktigare är att kunna tillhandahålla kortare utbildningar online, så att kunden kan genomföra utbildningen då det passar dem. Vi har lanserat några distansutbildningar och fler kommer. En utmaning för oss är också att tillhandahålla kunskap och förstå de olika kundbehoven eftersom våra lösningar riktar sig till alla branscher. 

Vilka gemensamma grundläggande behov ser ni att dessa branscher har som produkten tillmötesgår?  
Alla har processer där man visualiserar vad vi gör, hur vi gör det och vem som gör det. Det finns roller, en organisation och intressenter med förväntningar. Det som skiljer är innehållet, men sättet att visualisera verksamheten är densamma. 

Du startade företaget för 10 år sedan. Hur har behovet av visualisering förändrats med tiden? 
Behovet av visualisering har inte förändrats under alla dessa år men innebörden av olika begrepp har förändrats. När vi startade och man talade om ledningssystem så räckte vår produkt. Idag måste vi alliera oss med andra produkter och partners. Jag har sett en ökad mognad vilket ställt större krav på uppföljning och dokumenthantering. Vi har därför fått komplettera vår produkt med flera integrationer. 

Verktyget används för att leva upp till olika krav och identifiera problem, risker och möjligheter. Det talas om svårigheter i kravställningen inom offentlig upphandling. Hur kan verktyget användas i offentlig upphandling?  
Vi märker att allt fler kunder visualiserar sin process i offentlig upphandling. Jag har jobbat med en kommun i just dessa frågor och det rör allt från hur de hanterar bygglovsärenden till kundcenter och medborgarfrågor. Väldigt många använder verktyget till att tillmötesgå de krav som de får från socialstyrelsen. Det är bra, men jag tror att de kan använda det mycket mer för andra typer av processer också. 

Hur viktigt är det att visualisera sin verksamhet? 
Det är oerhört viktigt, många tycker det är enklare att förstå bilder än text. Det skapar en helt annan möjlighet att skapa förståelse för enskilda roller i organisationen, engagemang bland medarbetare och identifiera problem och förändringsområden. 

På vilket sätt bör vi använda digital teknik för vårt process-, förändrings- eller ledningsarbete?
Vid användning av vår lösning att visualisera så involvera de personer faktiskt utför jobbet och bygg inte färdiga lösningar själv. Engagera också organisationen i arbetet att underhålla och utveckla och inte bara i uppbyggnaden av tex. ett ledningssystem. 

Vilka trender ser du inom er bransch? 
Det går så himla fort nu. Idag pratar man om att nyttja produkt istället för att äga en produkt. Det påverkar affärsmodellen och allt fler teknikföretag hyr ut sina tjänster. Den trend jag ser är att man vill minska belastning på den egna IT-avdelningen och leverantörerna får ett större åtagande i både lösning och drift. 

Hur kan 100 ICT-företag i Värmland samverka för att skapa tillväxt? 
Vi måste börja samarbeta och jobba mer ihop för att förstå våra kunders behov och lösa dem på bästa möjliga sätt. Vi kan t.ex. börja ge mer gemensamma anbud för att kunna växa med större kunder i hela Sverige. Vi ICT-företag måste också börja umgås mer, lära oss om varandras kunder och hur vi kan samverka för bättre affärer. 

Hur kan ni bidra till tillväxt i regionen? 
Vårt verktyg bidrar till att skapa effektivare arbetssätt vilket blir en konkurrensfördel då man frigör utrymme för att skapa tillväxt och bibehålla sin konkurrensförmåga.  

Kort om 2conciliate
 

Vår tjänst: 2c8 tillhandahåller metoder och verktyg för att prioritera, initiera, genomföra och styra processer och projekt mot uppsatta mål och överenskommelser. 
Grundades: 2006 i Karlstad
Antal anställda: 10 varav 9 i Karlstad 
Bäst med att vara ett Compare-företag: Att man syns och får ett bra kontaktnät. Det tas initiativ som bidrar till både ens egen utveckling till utveckling av hela regionen.  
Kul kuriosa: När vi kommer till jobbet så berättar våra mobiler för kontoret att vi är på plats. Detta är kopplat till bilderna av oss i entrén som då lyser upp med ett ljussken. En rolig idé som Richard hos oss har fixat. 
Nyfiken på oss? Kontakta JanE Larsson, +46 70 787 50 25, jane@2c8.com

2conciliate har ett stort och ljust kontor med utsikt över älven. Möten och jobb varvas med en biljardmatch då och då.

Text och foto: Hanna Grevillius

JanE Larsson

VD

+46 70 787 50 25
jane@2c8.com

2c8
Älvgatan 5
65225, Karlstad

+46 54 212728

info@2c8.com

http://www.2c8.com/