Fr vänster Anna Forsberg, Sticky Beat och Anette Stjärnkvist Lönnberg, Smartsmiling AB

Välkommen Anna Forsberg, Sticky Beat och Anette Sjärnkvist Lönnberg, Smartsmiling AB – nya styrelseledamöter i Compare samt Eleonore Åkerlund, ny adjungerad ledamot från Region Värmland.

Styrelsen består av en ordförande samt sex ledamöter från medlemsföretagen i Compare samt tre adjungerade ledamöter från Region Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet.

Följande personer valdes in i styrelsen för kommande verksamhetsår:

Fredrik Svensson, Redpill Linpro, Ordförande
Ann Svalling, Consid, Ledamot / vice ordförande
Malin Fransén-Kronberg, Telia Company, Ledamot
Tord Larsson-Steen, Learningwell, Ledamot
Jacob Twedmark, Motillo, Ledamot
Anna Forsberg, Sticky Beat, Ledamot (ny)
Anette Stjärnkvist Lönnberg, Smartsmiling, Ledamot (ny)
Märet Engström, Karlstads kommun, Adjungerad ledamot
Anna Brunström, Karlstads universitet, Adjungerad ledamot
Eleonore Åkerlund, Region Värmland, Adjungerad ledamot (ny)

 

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se