Förslaget till ny strategi för Compare ligger helt rätt i tiden. Det var både Compare-företag och offentliga representanter eniga om när ”nya” Compare presenterades och diskuterades på ett seminarium under Digital Days i Karlstad.

Seminariet inleddes med en summering av vad Compare verkat för sedan starten för 14 år sedan – och vad det har gett för resultat.

”Den egenfinansierade basverksamheten för Compare-företagen har i princip varit den samma hela tiden medan den externfinansierade projektverksamheten ökat kraftigt”, förklarade Sven Carlsson (Compare).

Därefter presenterades och diskuterades förslaget till ny strategi för Compare som bygger på den befintliga verksamheten med i princip tre förändringar:

  • Compare öppnas för både leverantörer och kunder/användare som genom bredare samverkan med varandra och andra samarbetspartners kan utveckla den digitala arenan.
  • En tydligare skillnad mellan bastjänster (som erbjuds för alla) och tilläggstjänster (för de som så önskar).
  • En avgift för bastjänsterna och därutöver en extra avgift för varje tilläggstjänst som företagen och samarbetspartners vill ta del av.

”En breddning av samverkan med fler aktörer är helt rätt – och en tydligare uppdelning mellan bas- och tilläggstjänster gör det lättare för Compare-företagen att bli mer aktiva och engagerade”, menade representanter för Compare-företagen.

”Förnyelsen av Compare ligger helt i linje med vår nya klusterstrategi som är en utgångspunkt för den regionala utvecklingsstrategin liksom för kommande EU-program”, sade Anders Olsson – näringslivstrateg på Region Värmland.

Förslaget till ny strategi för Compare kommer att behandlas i styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad inom kort.