Satsningen drivs av Compare och ska både bidra till en ökad baskunskap om digitala verktyg, för att i nästa skede också ge kompetens som möjliggör innovation och nytänkande. Behovet av en ökad innovations- och omställningsförmåga i offentlig sektor är stor för att på sikt klara av välfärden.

Enligt SCB kommer andelen 80-åringar att öka med 50 procent mellan 2019 och 2030, samtidigt minskar andelen människor i arbetsför ålder. De regionala skillnaderna är dessutom stora, i Borgholms kommun som har den lägsta försörjningskvoten går exempelvis 79 pensionärer (65+) per 100 personer i arbetsför ålder (20-64 år).

– Vi kommer inte att kunna leverera välfärd i framtiden på det sätt som vi gör idag. Därför måste vi jobba smartare och effektivare inom regioner och kommuner, bland annat genom att utnyttja tekniken smart och se digitalisering som en naturlig del av kärnverksamheten. Det handlar inte bara om att lösa volymfrågor, digitala lösningar kan också bidra till att skapa en mer kvalitativ välfärd, sa Jenny Thalin, projektledare för Level Up på Compare.

Compares projektledare Neshe Tuna och Jenny Thalin hälsade de första kursdeltagarna välkomna via en webbsändning från DigitalWell Innovation Hub i Karlstad.

Den demografiska välfärdsutmaningen är förstås väl känd i hela landet, glädjande nog återspeglas detta också av kursdeltagarnas geografiska spridning. Initialt var utbildningen främst inriktad mot chefer inom vård, hälsa och omsorg. Efterfrågan av en ökad digital kompetens har dock inneburit att flera andra roller med ansvar för verksamheternas strategiska utveckling har antagits till utbildningen.

Hoppas underlätta arbetet i vardagen

Jill Mattsson är chef för Karlstads kommuns trygghetsboenden, när hon erbjöd sina enhetschefer att gå utbildningen blev gensvaret stort; sex av tio ville delta. Därför beslöt hon att även själv anmäla sig till Level Up.

– Mina förväntningar är att få kunskap, input både från kollegor i andra kommuner och föreläsare. Att nätverka med andra, ta del av hur man tar sig an framtiden, våra utmaningar inom välfärden och i och med dessa behovet av mer tekniska lösningar, säger Jill Mattsson.

Framför allt hoppas hon kunna hitta nya metoder där digital teknik kan underlätta arbetet i vardagen, och att det ur kundernas perspektiv innebär att tekniken kan bidra till deras förmåga att klara sig självständigt.

Behovsbaserat upplägg

Under introduktionen medverkade också Technigo, som koordinerar utbildningsinsatserna, för att ge en närmare presentation av innehållet. Utbildningen är helt digital med ett flexibelt upplägg som kan förenas med ordinarie arbete. Utbudet är dessutom delvis modulanpassat, för att på bästa sätt matcha olika förkunskaper och behov. Två av de moduler som har varit mest efterfrågade hos målgruppen rör lagstiftning och verktyg för ett ledarskap som involverar hela organisationen i att driva en digital transformation.

Level Up finansieras av Europeiska socialfonden, den enda kostnaden för att delta är den tid arbetsgivarna avsätter för att möjliggöra deltagarnas medverkan.

Neshe Tuna

Project Developer

+46 (0)72 530 36 88
neshe.tuna@compare.se

Jenny Thalin

Business Operations Manager

+46 (0)73 447 21 40
jenny.thalin@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss