Styrelsen består av en ordförande samt sex ledamöter från intressentföretagen i Compare. Och en adjungerad ledamot från Karlstads universitet. Följande personer valdes in i styrelsen för kommande verksamhetsår: (från vänster)

Sofia Tönnberg, Sogeti, Ordförande
Ann Svalling, Soleil, Ledamot (ny)
Conny Rexed, Stamford, Ledamot
Emelie Löfman, Devarion, Ledamot
Lotta Strömbäck, Ismotec, Ledamot (ny)
Johan Lundin, Altran, Ledamot
Leif Alama, CGI, Ledamot (ej med i bild)
Anna Brunström, Karlstads universitet, adjungerad ledamot (ej med i bild)

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se